Hersteltraining na kanker

hersteltraining na kanker

Bewegen en kanker
Na een behandeling tegen kanker kunt u restverschijnselen overhouden. Veel mensen denken dat het dan beter is lichamelijke activiteiten te vermijden. Het tegengestelde is waar.
Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker hebt gehad. Als u minder beweegt, treden klachten eerder op en nemen uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Weet u dat slechts dertig minuten per bewegen dag al veel verschil maakt?
Voor mensen die behandeld zijn voor kanker is er een speciaal trainingsprogramma. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl. Deze fysiotherapeut heeft specifieke deskundigheid op het gebied van kanker.

Wat levert een beweegprogramma u op?
Voor mensen die behandeld zijn voor kanker is het van belang om een actieve levensstijl terug te vinden en te houden. Zo’n actieve levensstijl heeft een positief effect op de kwaliteit van leven, omdat u zich fitter voelt. Dat draagt bij aan uw overlevingskansen en vermindert een aantal risicofactoren voor de terugkeer van kanker. Ook het risico op andere chronische aandoeningen wordt kleiner. Denk aan hart- en vaatziekten.

Waaruit bestaat de hersteltraining na kanker?
De fysiotherapeut van Hofmans van Benthum neemt met u een vragenlijst door en doet een lichamelijk onderzoek. Met deze gegevens en in overleg met u bepaalt de fysiotherapeut wat de behandeldoelen zijn: waar gaat u tijdens de therapie aan werken? Daarna stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op.

U oefent onder meer om uw algemene fitheid en uithoudingsvermogen te verbeteren. Samen bekijkt u hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven kunt inpassen.