fysiotherapie 65+ bij Hofmans van Benthum

fysiotherapie voor 65+

Waarom Fysiotherapie 65+?
De fysiotherapeuten van Hofmans van Benthum vinden vinden dat de kwaliteit van leven van ouderen toeneemt als ze meer bewegen. Hoe minder iemand beweegt, hoe moeilijker het is om gezond te blijven.
Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen. Bewegen is ook goed voor mensen die door een aandoening ouderdomsverschijnselen vertonen. Denk aan mensen met een hersen- of hartinfarct, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup.

Wat levert Fysiotherapie 65+ op?
Met Fysiotherapie 65+ willen we bereiken dat u zo veel mogelijk blijft kunnen. Of we proberen uw mogelijkheden op peil te houden na een ziekte of operatie. Ook proberen we achteruitgang te voorkomen.
Daarnaast is kunt u door beweging beter omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid, en leert u dat verlies te accepteren. Door de training maakt u immers kennis met uw onmogelijkheden, maar vooral uw mogelijkheden.

Waaruit bestaat Fysiotherapie 65+?
De therapie bestaat vooral uit oefentherapie. Daarnaast geven we voorlichting en advies. Het belangrijkste is, dat u zo zelfstandig mogelijk functioneert. Natuurlijk helpt het als u bewegen leuk en belangrijk vindt. Ook kennis over bewegen kan u helpen.