inderfysiotherapie fysio Hofmans van Benthum Cuijk

Kinderfysiotherapie

Wat kan de kinderfysiotherapeut betekenen?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Sommige kinderen kunnen echter ondersteuning gebruiken. Soms omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, soms om hen te helpen zo goed mogelijk met een beperking om te gaan. Met onderzoeken en testen stelt de kinderfysiotherapeut vast of er sprake is van afwijkingen of achterstand in de ontwikkeling. Vervolgens helpt ze deze kinderen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk vraagt ieder kind een andere aanpak. Alleen al omdat ieder kind uniek is in zijn groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut betrekt ouders actief bij het behandelproces. En als dat nodig is, betrekt ze ook anderen erbij. Leerkrachten van school, bijvoorbeeld.

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft? U kunt uw kind altijd motorisch te laten screenen. Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar bestaat de mogelijkheid om aan huis te behandelen.

Meer info over kinderfysiotherapeute Simone de Kleijn en Marieke van Gelder.
Activiteiten:
Info-avonden ‘Preventie Voorkeurshouding’