Schouderklachten

Wat zijn schouderklachten? 
Schouderklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De schouder is namelijk een erg complex gewricht in ons bewegingsapparaat. De schouder wordt vormgegeven door het schouderblad, de bovenarm en het sleutelbeen. Deze botten staan in verbinding met elkaar via de banden en de spieren van de schouder.

De meest voorkomende schouderklachten of schouderblessures zijn:

  • slijmbeursontsteking (bursitis)
  • peesirritatie of peesontsteking (tendinitis)
  • frozen shoulder ('bevroren schouder')
  • peesscheur (ruptuur)
  • schouderartrose
  • schouder uit de kom (luxatie), geheel of gedeeltelijk

Wat zijn de symptomen bij de meest voorkomende schouderklachten of schouderblessures?

Slijmbeursontsteking (bursitis)
Bij een slijmbeursontsteking wordt de schouder stijf en pijnlijk. Heffen van de arm en liggen op de schouder kunnen bijvoorbeeld pijnlijk zijn. Een slijmbeursontsteking kan ontstaan door overbelasting, een val of door ontsteking van de schouder zelf. Er kunnen zwelling en roodheid ontstaan rondom het schoudergewricht.

Peesirritatie of peesontsteking (tendinitis)
Bij een peesontsteking in de schouder worden de schouderbewegingen pijnlijk en beperkt. Met name onverwachte en explosieve bewegingen kunnen stekende pijn geven. In rust is er meestal een zeurende pijn aanwezig.

Een peesontsteking ontstaat geleidelijk, maar kan ook vrij acuut optreden. Overbelasting is meestal de boosdoener. Repeterende bewegingen met de schouder spelen vaak een rol bij het ontstaan van een peesontsteking.             

Frozen shoulder
Bij een frozen shoulder ontsteekt het gewrichtskapsel dat daardoor stijver wordt. Dit resulteert in een beperkte bewegingsuitslag van de schouder en in pijn. Het herstel van een frozen shoulder kan één tot drie jaar duren.  

Peesscheur (ruptuur)
Een peesscheur of peesruptuur ontstaat meestal acuut, bijvoorbeeld bij een val of een plotselinge ruk aan de schouder. Bij de ouder wordende mens treden peesrupturen makkelijker op, daar het weefsel met het toenemen van de leeftijd slechter van kwaliteit wordt. Een peesblessure zoals een peesscheur gaat meestal gepaard met een felle stekende pijn en soms een knappend geluid.

Schouder uit de kom (luxatie), geheel of gedeeltelijk
Het uit de kom gaan van de schouder gebeurt vaak bij een val of een werpbeweging. De banden rondom de schouder zijn dan te soepel en de spierkracht van de schouder is niet toereikend. Het moment van uit de kom gaan is erg pijnlijk. De schouder zal zo snel mogelijk weer in de kom gezet moeten worden.

Schouderartrose (schouderslijtage)
Bij artrose van het schoudergewricht gaat het kraakbeen van de schouder ten gronde. Dit proces voltrekt zich langzaam en geeft in toenemende mate pijn en stijfheid van het schoudergewricht.

Wat is de behandeling van schouderklachten?
Afhankelijk van welke schouderklacht of schouderblessure zal een bijpassend behandelplan gestart worden. Dat kan een conservatief oefenprogramma zijn (shockwave, taping, advies), maar er kan ook in sommige gevallen eerst een operatie noodzakelijk zijn. In het geval van een schouderoperatie gaan wij zo spoedig mogelijk na de operatie aan de slag om uw schouder zo optimaal mogelijk te laten herstellen, zodat u weer snel uw werk, sport of hobby kunt uitoefenen. Dit gaat altijd in overleg met de (orthopedisch) chirurg.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk – Pees Revalidatiecentrum 
n ons Pees Revalidatiecentrum kunt u optimaal herstellen van schouderklachten onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zij gebruiken de nieuwste technieken om deze klachten aan te pakken. Denk hierbij aan het gebruik van dry needling, echo, EPTE en vliegwieltraining. Ook voor revalidatie na een schouderoperatie kunt u terecht in dit gespecialiseerde centrum.

Cas FrederixRemko van Lieshout en Franca Aalbers zijn de schouderspecialisten bij Hofmans van Benthum. Cas en Remko zijn al langer lid van SNZON (www.snzon.nl) , een groot regionaal schouderkennisnetwerk, en samen met Franca hebben zij zich namens Hofmans van Benthum nu ook aangesloten bij Schouder Centrum Nijmegen (SCN).
Het unieke van de aanpak van SCN is het optimaliseren van de schouderzorg door versterking in de eerste lijn (denk aan bijvoorbeeld fysiotherapeutische zorg, huisartsgeneeskunde) en betere samenwerking met de tweede lijn (denk aan bijvoorbeeld orthopedische zorg). Intensieve samenwerking en een gezamenlijk gedragen werkwijze van gespecialiseerde fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden en andere zorgverleners zorgt er voor dat de patiënt met schouderklachten zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling krijgt volgens de nieuwste inzichten.

 

Vergoeding & verwijzing
Bent u geopereerd aan uw schouder of heeft u een frozen shoulder, dan heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.
Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bij overige schouderklachten heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige verzekeraars wordt manuele therapie gedeeltelijk vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug