Schouderklachten

Wat zijn schouderklachten?  
Bij schouderklachten wordt er meestal pijn ervaren in en rond het schoudergewricht en vaak ook in de bovenarm. Schouderklachten zijn, na de lage rug, de meest voorkomende klachten aan ons bewegingsapparaat. Schouderklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De schouder is namelijk een erg complex gewricht van ons bewegingsapparaat. De schouder wordt vormgegeven door het schouderblad (met schouderkom), de bovenarm (met schouderkop) en het sleutelbeen. Deze botten staan in verbinding met elkaar via de banden en de spieren van de schouder.  

De meest voorkomende aandoeningen die schouderklachten kunnen veroorzaken worden hieronder besproken. Deze aandoeningen worden ingedeeld in drie groepen: 1. Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS), 2. Glenohumerale gewrichtsklachten en 3. Overige schouderklachten. 

Ongeveer drie van de vier mensen die onze praktijk bezoeken hebben schouderklachten die vallen onder de eerste groep (SAPS). De pijn komt voort uit een veroudering, overbelasting of beschadiging van pezen en/of spieren rondom het schoudergewricht en vaak gelegen in de ruimte tussen het schoudergewricht en het schouderdakje ook wel “subacromiale” ruimte genoemd. Daar komt de term subacromiaal pijnsyndroom vandaan. De pijn van schouder/bovenarm treedt vaak op bij het (zijwaarts) heffen van de arm.  

Onder de tweede groep schouderklachten vallen aandoeningen waarbij het schoudergewricht zelf afwijkingen vertoont, hierbij kan gedacht worden aan afwijkingen aan het gewrichtskapsel en/of gewrichtskraakbeen. Vaak is de schouder/bovenarm pijnlijk, is de beweeglijkheid van de schouder afgenomen in meerdere richtingen en is zowel zijwaarts heffen als naar buiten draaien van de arm pijnlijk.  

De derde en laatste groep is een verzameling van nog niet eerder genoemde aandoeningen die ook schouderklachten kunnen veroorzaken maar minder vaak voorkomen. Het bepreken van zeer zeldzame oorzaken van schouderklachten hebben we achterwege gelaten.  

1 Subacromiaal pijnsyndroom  

 • slijmbeursontsteking (bursitis) 
 • peesirritatie of peesontsteking (tendinopathie / tendinitis) 
 • peesscheur (ruptuur) 

2 Glenohumerale gewrichtsklachten 

 • frozen shoulder ('bevroren schouder') 
 • schouderartrose 

3 Overige schouderklachten 

 • Instabiliteit schouder en schouder uit de kom (luxatie) 
 • nekklachten met bijkomende schouderklachten 
 • klachten van het AC-gewricht 
 • scapula dykinesie / schouderblad bewegingsstoornis 
   

Wat zijn de symptomen bij de meest voorkomende schouderaandoeningen? 

Slijmbeursontsteking (bursitis) 
Bij een slijmbeursontsteking wordt de schouder stijf en pijnlijk. Heffen van de arm en liggen op de schouder kunnen bijvoorbeeld pijnlijk zijn. Een slijmbeursontsteking kan ontstaan door overbelasting, een val of door ontsteking van de schouder zelf. Er kunnen zwelling en roodheid ontstaan rondom het schoudergewricht. 

Peesirritatie of peesontsteking (tendinopathie / tendinitis) 
Bij een peesirritatie of peesontsteking in de schouder worden de schouderbewegingen pijnlijk en beperkt. Met name onverwachte en explosieve bewegingen kunnen stekende pijn geven. In rust is er meestal een zeurende pijn aanwezig. Een peesirritatie of -ontsteking ontstaat geleidelijk, maar kan ook vrij acuut optreden. Overbelasting is meestal de boosdoener. Repeterende bewegingen met de schouder spelen vaak een rol bij het ontstaan van deze problemen.  

Peesscheur (ruptuur) 
Een peesscheur of peesruptuur ontstaat meestal acuut, bijvoorbeeld bij een val of een plotselinge ruk aan de schouder. Bij de ouder wordende mens treden peesrupturen makkelijker op, daar het weefsel met het toenemen van de leeftijd slechter van kwaliteit wordt. Een peesblessure zoals een peesscheur gaat meestal gepaard met een felle stekende pijn en soms een knappend geluid. 

Frozen shoulder 
Bij een frozen shoulder is er een ontsteking van het gewrichtskapsel dat daardoor stijver wordt. Dit resulteert in een beperkte bewegingsuitslag van de schouder en pijn. Het herstel van een frozen shoulder kan één tot drie jaar duren.   

Schouderartrose (schouderslijtage) 
Bij artrose van het schoudergewricht wordt de kwaliteit van het kraakbeen slechter. Dit proces voltrekt zich langzaam en geeft in toenemende mate pijn en stijfheid van het schoudergewricht. 

Instabiliteit schouder en schouder uit de kom (luxatie) 
Bij schouderinstabiliteit is sprake van een overbeweeglijkheid van het schoudergewricht. Instabiliteit komt met name voor bij bovenhandse sporten (bijvoorbeeld handbal) of bij veelvuldig uitvoeren van taken boven schouderhoogte, al dan niet na een trauma. Een instabiele schouder geeft vaak felle pijnscheuten, meestal aan de voorkant van de schouder bij kracht zetten; een onzeker gevoel in de schouder en een pijnlijk of klikkend gevoel in de schouder.  Ook kan de schouder uit de kom gaan (luxatie), het uit de kom gaan van de schouder gebeurt vaak bij een val of een werpbeweging. De banden rondom de schouder zijn dan te soepel en de spierkracht van de schouder is niet toereikend. Het moment van uit de kom gaan is erg pijnlijk. De schouder zal zo snel mogelijk weer in de kom gezet moeten worden. 

Nekklachten met bijkomende schouderklachten 
Schouderpijn kan veroorzaakt worden door afwijkingen van de nek/borst. Functiestoornissen van de wervels van het nek- en borstgedeelte kunnen een duidelijke relatie hebben met de schouderpijn. Een voorbeeld van zo’n functiestoornis is verminderde beweeglijkheid van de wervels ten opzichte van elkaar. 

Klachten van het AC-gewricht 
Schouderklachten kunnen veroorzaakt worden door afwijkingen aan het AC-gewricht. Dit gewrichtje wordt gevormd door het sleutelbeen en het schouderdakje van het schouderblad. Afwijkingen kunnen een gevolg zijn van een trauma (denk aan val van de fiets) of artrose (slijtage van het gewricht). Klachten van dit gewrichtje wordt gekenmerkt door pijn ter hoogte van de schoudertop en soms zwelling. 

Scapula dyskinesie / schouderblad bewegingsstoornis 
De laatste jaren is er veel aandacht voor schouderblad bewegingsstoornis. 

Er wordt verondersteld dat het schouderblad de beweegbare en stabiele basis vormt van waaruit bewegingen van de arm plaatsvinden. Een veranderde positie of beweeglijkheid van het schouderblad door spierzwakte, verminderde controle of verkortingen van spieren wordt schouderblad bewegingsstoornis genoemd. In sommige gevallen lijkt er een relatie te zijn tussen de schouderklachten en de schouderblad bewegingsstoornis.  

Meer informatie over onze aanpak bij schouderklachten kunt u hier vinden.  
 

Vergoeding & verwijzing
Bent u geopereerd aan uw schouder of heeft u een frozen shoulder, dan heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.
Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bij overige schouderklachten heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige verzekeraars wordt manuele therapie gedeeltelijk vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug