Fysiotherapie voor ouderen

Waarom fysiotherapie voor senioren?
Naarmate we ouder worden neemt de kwaliteit van leven vaak af. Door te bewegen kunnen we deze afname remmen of in sommige gevallen zelfs verbeteren. Daarnaast is het gezond om te blijven bewegen, ook als we ouder worden. Hoe minder iemand beweegt, hoe moeilijker het is om gezond te blijven. Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen. Bewegen is ook goed voor mensen die door een aandoening (hersen- of hartinfarct, dementie, ziekte van Parkinson, gebroken heup) ouderdomsverschijnselen vertonen.
Om de thuissituatie goed in kaart te brengen is het soms wenselijk dat de geriatrisch fysiotherapeut aan huis komt. Zij kan dan beter de belemmeringen inschatten en naar een passende oplossing zoeken. Tevens geeft de geriatrisch fysiotherapeut advies aan de partner/gezinsleden of mantelzorgers.

Wat levert fysiotherapie voor senioren op?
Met fysiotherapie voor senioren (geriatrische fysiotherapie) willen we bereiken dat u zoveel mogelijk fysieke inspanningen kunt blijven doen. Na een ziekte of operatie proberen we uw mogelijkheden op peil te houden. Ook proberen we achteruitgang zolang mogelijk te voorkomen. Daarnaast kunt u door beweging beter omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid en leert u dat verlies te accepteren. Door de training stuit u weliswaar op uw onmogelijkheden, maar u ontdekt toch vooral uw mogelijkheden. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie. Daarnaast geven we voorlichting en advies. Het belangrijkste is dat u zo zelfstandig mogelijk functioneert. Natuurlijk helpt het als u bewegen leuk en belangrijk vindt. Ook kennis over bewegen kan u helpen.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk
Wij bezoeken u graag thuis indien wenselijk, maar bent u in gelegenheid om naar onze praktijk te komen, dan kunnen wij in onze moderne oefenzaal samen met u aan een oefenprogramma werken. Wilt u graag zelfstandig komen sporten, maar doet u dit graag met leeftijdsgenoten? Op woensdagochtend is er een groep 'actieve senioren'

die onder begeleiding van een fysiotherapeut allerlei bewegingsoefeningen doen. Uiteraard met een kopje koffie en een koekje in de pauze.

Vergoeding & verwijzing
Voor de geriatrische fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Heeft u interesse in de actieve senioren? Klik dan hier

voor de kosten en mogelijkheden. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug