Peutergym

Wat is peutergym? 
Peutergym is een onderdeel van de kinderfysiotherapie. Deze gym richt zicht op kinderen in de leeftijdscategorie 3-5 jaar. In kleine groepjes wordt er spelenderwijs gewerkt aan de motorische vaardigheden. Ondanks dat er in kleine groepjes (maximaal vijf kinderen) geoefend wordt, heeft elk kind een persoonlijk behandelplan en behandeldoel. Deze worden van tevoren individueel opgesteld na een screening en onderzoek door de kinderfysiotherapeute.

Wanneer peutergym?
Heeft u het idee dat uw kind motorisch niet goed kan meekomen met leeftijdsgenootjes? Dan is peutergym misschien wel iets voor uw kind. In sommige gevallen komt motorische achterstand naar voren in een gesprek met de leerkracht, maar vaak merkt u dit probleem als ouder zelf ook. Twijfelt u, dan kunt u altijd een screening en onderzoek laten plaatsvinden bij de kinderfysiotherapeute.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk 
Bij Hofmans van Benthum is Marieke van Gelder de kinderfysiotherapeute. Samen met Lyanne van de Sanden (kinderfysiotherapeute in opleiding) screenen zij de kinderen die zich aanmelden voor de peutergym. Op vrijdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur vindt deze gym plaats.

Vergoeding & verwijzing
Voor peutergym heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Kinderen tot achttien jaar zijn verzekerd via uw basisverzekering. Zij mogen per indicatie achttien keer behandeld worden. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.