Algemene Voorwaarden Hofmans van Benthum

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat vragen wij u?

 • Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee;
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling;
 • Openingstijden:
  • Maandag: 07.30 tot 21.00 uur;
  • Dinsdag: donderdag: 08.00 tot 20.00 uur;
  • Woensdag: 08.00 tot 20.00 uur;
  • Donderdag: gesloten;
  • Vrijdag: 08.00 tot 18.00 uur;
  • Zaterdag: 08:00 tot 13.00 uur.
 • Lees uw verzekeringspolis na hoeveel behandelingen vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de maximale vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid;
 • Afmelden minimaal 24 uur van tevoren. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen;
 • Bij binnenkomst in onze praktijk neemt u plaats in de wachtkamer. De desbetreffende therapeut zal u komen ophalen voor de intake of behandeling;
 • Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd;
 • Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich aan de balie te melden;
 • Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar;
 • Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis of op uw werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht;
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen ten aanzien van belasting en belastbaarheid op te volgen;
 • Neem pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken;
 • In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten;
 • In onze praktijk geldt een rookverbod;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd;
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: Manuele Therapie, Master Sportfysiotherapie, Master Kinderfysiotherapie, Viscerale Therapie, COPD, Oncologie, Diabetes Mellitus, Medical Taping Concept, Dry Needling;
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten;
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen;
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u na overleg door een collega uit onze praktijk behandeld worden;
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt;
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen;
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven;
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van eigendommen van de patiënt.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Heeft u een klacht, loopt daar niet mee rond, maar meldt ons dat. Voor meer informatie vraag uw fysiotherapeut.  Het privacyreglement en het klachtenreglement kunt u bij de receptie opvragen.

Voor de rechten en plichten van cliënten in de zorg, verwijzen wij u naar de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO.
Indien gewenst kunnen wij u een kopie van deze wet overhandigen.
U kunt de wet ook raadplegen op internet via de site van het KNGF, de brancheorganisatie van fysiotherapeuten.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.