Kinderfysiotherapie 

Kinderfysiotherapie ondersteunt kinderen (0-18 jaar) met ontwikkelingsachterstanden of beperkingen. De kinderfysiotherapeut helpt met specifieke oefeningen en aanpak. Ouders worden actief betrokken en samenwerking met school kan nodig zijn voor optimale ontwikkeling. Elke aanpak is uniek, omdat elk kind verschillend is. 

1Wat is kinderfysiotherapie?

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Sommige kinderen kunnen echter ondersteuning gebruiken, soms omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, soms om hen te helpen zo goed mogelijk met een beperking om te gaan. Met onderzoeken en testen stelt de kinderfysiotherapeute vast of er sprake is van afwijkingen of achterstand in de ontwikkeling. Vervolgens helpt ze deze kinderen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk vraagt ieder kind een andere aanpak, alleen al omdat ieder kind uniek is in zijn groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeute betrekt ouders actief bij het behandelproces. En als dat nodig is, schakelt ze ook anderen in, bijvoorbeeld leerkrachten van school.

2Komt u in aanmerking voor kinderfysiotherapie??

Er zijn veel indicaties voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen tussen 0 en 18 jaar, dus ook in die van zuigelingen. Kijk bij onderstaande levensfase welke indicaties er veel voorkomend zijn. Staat uw klacht of aandoening er niet bij, neem dan contact met onze kinderfysiotherapeuten op voor meer informatie en mogelijkheden.

3Kinderfysiotherapie bij baby's (0-2 jaar)

Iedere dag ontwikkelt je kleintje zich. Vaak zie je je baby elke dag stapjes maken in de ontwikkeling, maar bij sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Daarbij kan een steuntje in de rug nodig zijn, om verder te komen.

Kinderfysiotherapie kan nodig zijn als uw baby na de geboorte moeite heeft met bijvoorbeeld de buikligging of het draaien van het hoofd naar beide kanten. U ziet misschien een afgeplat hoofd (door een voorkeurshouding) bij uw baby?

Vermoedt u een motorische achterstand, zoals het nog niet kunnen omrollen, kruipen, staan of lopen? Dan kunnen wij helpen. Hoe eerder je erbij bent des te beter voor de ontwikkeling op latere leeftijd. Door eenvoudige en praktische adviezen helpen wij je op weg.

Bij baby's tussen 0 en 2 jaar zullen de behandelingen aan huis plaatsvinden.

Indicaties:

 • voorkeurshouding
 • afgeplatte schedel
 • overstrekken
 • huilbaby's
 • asymmetrie
 • premature baby's
 • vertraagde motorische ontwikkeling
 • bewegingsonrust
 • lage spierspanning
 • neurologische aandoeningen of syndromen
 • orthopedische aandoeningen
 • stofwisselingsziekten
4Kinderfysiotherapie bij kinderen (2-6 jaar)

Een peuter gaat de wereld ontdekken. Bewegen is hierbij van groot belang voor de gehele ontwikkeling! De kinderfysiotherapeuten van Hofmans van Benthum willen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van uw peuter of kleuter. Bij sommige kinderen zie je dat hun lichaam de hogere eisen minder goed aan kan. Daarbij kan begeleiding zinvol zijn om op jonge leeftijd een steuntje in de rug te bieden, zodat ze op latere leeftijd makkelijker meekomen met leeftijdsgenoten, meer succes ervaring hebben en meer plezier in bewegen ervaren.

Indicaties:

 • moeite met de grove motoriek
 • niet of laat leren lopen veel vallen, onhandigheid
 • houterig bewegen
 • moeite met lange wandelingen
 • moeite met
 • klimmen/rennen/springen
 • pijn of angst bij bewegen
 • onzeker bewegen, weinig durven
 • afwijkend looppatroon, zoals tenenlopen
 • moeite met de fijne motoriek
 • moeite met knippen, knutselen, schrijven, tekenen, potloden vasthouden
 • geen voorkeurshand
 • traag werken, concentratieproblemen
 • niet stil kunnen zitten
 • orthopedische aandoeningen (oa. botbreuken) of standsafwijkingen
 • hypermobiliteit
 • verminderde conditie/ uithoudingsvermogen
 • ademhalingsklachten
 • tonusproblemen
 • neurologische aandoeningen of syndromen
 • stofwisselingsziekten of spierziekten
 • reuma
 • overgewicht
5Kinderfysiotherapie bij jongeren (6-18 jaar)

Waarom kinderfysiotherapie bij 6-18 jaar? Uw kind is op zoek naar wat het lichaam kan. Soms wil dat niet direct lukken, of is uw kind net te ver gegaan waardoor uw kind een blessure heeft opgelopen. Of het nu gaat om ontwikkelen in de motoriek, of het uitvoeren van een sport, het kan gepaard gaan met problemen. Jongeren, op de middelbare school, worden steeds zelfstandiger. Ze krijgen een eigen mening en andere interesses. Fysiek verandert er ook heel veel. Ze groeien op tot volwassene.

Om preventief aan de slag te gaan bieden wij een beweeggroep voor jongeren en SportVitJunior. Hierbij wordt er in groepsverband getraind/geoefend onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeut. SportVitJunior is voor jongeren vanaf 10 jaar en in combinatie met de diëtist.

Indicaties:

 • moeite met grove motoriek, fietsen, hinkelen, huppelen
 • pijn of angst bij bewegen
 • zelfvertrouwen
 • moeite met de fijne motoriek: knippen, schrijven, eten, veters strikken
 • schrijfproblemen: moeite met leren schrijven, onleesbaar handschrift, traag tempo, pijn bij schrijven
 • orthopedische aandoeningen (oa. botbreuken, sportblessures) of standsafwijkingen
 • hypermobiliteit
 • verminderde conditie/ uithoudingsvermogen
 • ademhalingsklachten
 • tonusproblemen
 • neurologische aandoeningen of syndromen
 • stofwisselingsziekten of spierziekten
 • reuma
 • overgewicht
6Kinderfysiotherapeuten bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum staat ons team van kinderfysiotherapeuten voor u en uw kind klaar. Zij zijn actief op de praktijk, maar ook daarbuiten. Zo organiseren zij een beweegroep, werken zij samen met verschillende basisscholen om bijvoorbeeld de schrijfmotoriek te begeleiden en komen zij bij u aan huis indien geïndiceerd.

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft? U kunt uw kind altijd motorisch laten screenen. Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar bestaat de mogelijkheid om dat aan huis te doen.

7Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van kinderfysiotherapie zijn:

8Multidisciplinaire samenwerking

Bij Hofmans van Benthum werken de kinderfysiotherapeuten intensief samen met andere disciplines. Denk hierbij aan de basisscholen, consultatiebureaus, diëtisten, Fysiovit, ergotherapeuten en andere zorgverleners. Deze nauwe samenwerking zorgt ervoor dat kinderen in alle leeftijdsfasen met diverse zorgbehoeften een integrale aanpak krijgen, waarbij alle aspecten van hun gezondheid en ontwikkeling worden ondersteund.

Klachten bij kinderen

In alle leestijdsfasen komen veel klachten voor. Vooral tijdens de periode van ontwikkeling en groei in onze allereerste jaren als baby, maar ook als adolescent. Lees welke meest voorkomende klachten er zijn bij kinderen.