Algemene voorwaarden FysioVit

Inschrijving:  

Inschrijven kan fysiek op de FysioVit Cuijk B.V. locatie of online. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is de inschrijving definitief.  

Betaling en incasso:  

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk FysioVit Cuijk B.V. om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van FysioVit Cuijk B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van FysioVit Cuijk B.V. en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode en wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch.  

Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien FysioVit Cuijk B.V. twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedragworden herberekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.  

Huisregels:  

 • Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van FysioVit Cuijk B.V. 
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;  
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;  
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;  
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;  
 • Bellen, fotograferen en filmen is niet toegestaan in de sportruimten;  
 • Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen;  
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van FysioVit Cuijk B.V.;  
 • Jassen en tassen graag ophangen aan de kapstok of plaatsen in de zithoek, deze zijn niet toegestaan in de sportruimten;  
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw waardevolle eigendommen gebruik te maken van de lockers;  
 • Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht en zijn te verkrijgen bij FysioVit Cuijk B.V.;  
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers of sandalen) en gepaste sportkledij te dragen;  
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;  
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;  
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;  
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;  
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten binnen FysioVit Cuijk B.V. worden niet getolereerd en;  
 • indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;  
 • Bij het niet naleven van de huisregels behoudt FysioVit Cuijk B.V. zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.  

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: 

Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van FysioVit Cuijk B.V. ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband of lidmaatschapspas; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; FysioVit Cuijk B.V. zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband of pas dient u bij elk bezoek aan FysioVit Cuijk B.V. mee te nemen; Bij schade, diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met FysioVit Cuijk B.V.; Bij schade, diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen twv 15,- euro (prijspeil 08-2022). 

Bij elk lidmaatschap wordt er één keer in de 6 maanden een gezondheidsscan door middel van een InBody uitgevoerd door de Fitcoach. Bij de wens om vaker de gezondheidsscan te doen is er een vijf-rittenkaart beschikbaar voor 39,95 euro (prijspeil 08-2022).  

Lidmaatschap beëindigen:  

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Ook in de eerste 2 weken van het lidmaatschap kan het lidmaatschap opgezegd worden. In dit geval zal alleen het startpakket in rekening gebracht worden. Opzeggen kan schriftelijk per mail of brief naar FysioVit Cuijk B.V. Na opzegging zal FysioVit Cuijk B.V. de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het FysioVit Cuijk B.V. lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de FysioVit Cuijk B.V. Fitcoaches vragen om een goed alternatief;  

Eigen risico:  

FysioVit Cuijk B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van FysioVit Cuijk B.V.; FysioVit Cuijk B.V. kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens bemande en onbemande uren.

Openingstijden en prijzen:  

Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Tijdens officiële feestdagen is FysioVit Cuijk B.V. gesloten.
FysioVit Cuijk B.V. behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang. 

Privacyverklaring AVG:  

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FysioVit Cuijk B.V. gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.hofmansvanbenthum.nl 

‹ Terug