Klachtenreglement

Onze doelstelling is onze patiënten naar volle tevredenheid te behandelen. Het kan echter toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer dit het geval is hopen wij dat u dit meldt bij uw fysiotherapeut of bij een van zijn/haar collega’s.

U kunt dit ook schriftelijk doen door klachtenformulier invullen. Deze vindt u op de balie. U kunt ons ook per e-mail aanschrijven (info@hofmansvanbenthum.nl) of het contactformulier op de website gebruiken.

Dit biedt ons de mogelijkheid de klachten op te lossen en de kwaliteit van onze praktijk te verbeteren.

Mocht u  niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze alsnog indienen bij het KNGF, de bracheorganisatie voor fysiotherapeuten. Indien gewenst kunt u hierover bij ons informatie verkrijgen. U kunt hiervoor de site van het KNGF raadplegen.

WGBO
Voor de rechten en plichten van clienten in de zorg verwijzen wij u naar de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt de wet raadplegen via de website van het KNGF: www.kngf.nl

Qualiview
Door middel van Qualiview, een onafhankelijke partij opgericht om zorgbreed data te verzamelen over de kwaliteit van zorg, meten wij uw ervaring over de door ons geleverde zorg. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde onze collega duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan onze praktijk de zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. De praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op 'verzenden' te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld door Qualiview en komen geanonimiseerd bij ons, Hofmans van Benthum, terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van.

Wilt u meer informatie over Qualivieuw? Kijk dan op de website: www.qualiview.nl/voor-patienten-en-clienten

 

‹ Terug