Verzekering: wat wordt er vergoed?

Bij Fysiotherapie Hofmans van Benthum bent u verzekerd van goede zorg
Voor zorgkosten in Nederland kennen we een basisverzekering en hebben we de mogelijkheid om ons aanvullend te verzekeren. Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén eigen risico kost.

Uw vergoeding Fysiotherapie, hoe werkt het?

Kinderen tot 18 jaar
De eerste achttien behandelingen per jaar per indicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen betalen hiervoor geen eigen risico. Vanaf de negentiende behandeling worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering.

Kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening
In het geval van een chronische aandoening heeft u recht op een machtiging voor een chronische indicatie. Alle behandelingen door een fysiotherapeut of kinderfysiotherapeute worden dan vergoed. Hiervoor betalen kinderen geen eigen risico.

Volwassenen
Behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering. Hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Volwassenen met een chronische aandoening
In het geval van een chronische aandoening (of veelal na dagopname in het ziekenhuis) heeft u recht op een machtiging voor een chronische indicatie. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling voor maximaal één jaar. De eerste twintig behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt van deze eerste twintig is afhankelijk van de dekking van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij de chronische indicatie voor volwassenen komen de kosten vanaf de 21ste behandeling ten laste van uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding voor fysiotherapie en uw zorgverzekering in het algemeen kunt u de volgende websites raadplegen:

Niet aanvullend verzekerd?
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per e-mail (of post) gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden. Als u niet op tijd betaalt, ontvangt u een herinnering.

Hebt u vragen?
Als u inhoudelijke vragen hebt over de behandelingen die vermeld staan op de nota, kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat Kim Arts, Tiny Kollee of Mendy Letemahulu van Hofmans van Benthum. Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

‹ Terug