Revalidatie na COVID-19

Revalidatie na COVID-19 bij fysiotherapie focust op fysiek herstel en het verminderen van beperkingen als gevolg van de infectie. Vanwege de diverse symptomen en effecten is de revalidatie op maat en gericht op spierkracht en conditieopbouw.

1Wat is revalidatie na COVID-19?

Revalidatie na COVID-19 bij fysiotherapie richt zich op het herstel van de fysieke functies en het verminderen van eventuele beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van de infectie met het coronavirus. Aangezien COVID-19 veel verschillende symptomen en effecten kan veroorzaken, kan de revalidatie zeer divers zijn en afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt. De revalidatie richt zich voornamelijk op de opbouw van spierkracht en conditie.

2Veelvoorkomende klachten

De meest voorkomende klachten na COVID-19 kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de ziekte en de individuele gezondheidstoestand. De meest voorkomende symptomen waarvoor men zich meldt bij de fysiotherapeut zijn vermoeidheid, kortademigheid, ademhalingsproblemen, spier- en gewrichtspijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze klachten variëren in ernst en duur van persoon tot persoon. Sommige mensen herstellen volledig binnen een paar weken, terwijl anderen langdurige symptomen kunnen ervaren die maanden kunnen aanhouden.

3Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Fysiotherapie kan van enorme meerwaarde zijn, zo stelt het Radboud UMC in een behandeladvies. Hierin wordt aangegeven dat coronapatiënten zo snel mogelijk, zodra hun toestand het toelaat, fysiotherapie moeten krijgen.

Ernstig zieke patiënten krijgen te maken met ademhalingsproblemen en fysieke problemen doordat zij langdurig inactief zijn. Denk aan de afname van spiermassa en kracht. Iemand die een hele dag op bed rust, verliest ongeveer 5% van zijn totale spiermassa en algemene conditie per dag. Samen met de patiënt kan de gespecialiseerde fysiotherapeut vanaf het begin werken aan de kracht- en conditieopbouw.

Het Corona Revalidatietraject wordt begeleid door onze geriatrisch fysiotherapeut Evy Jansen en door longfysiotherapeuten Joris Reijnen en Cas van Ewijk. Indien noodzakelijk komen wij ook bij u aan huis. Het traject vindt verder plaats in onze goed geoutilleerde oefenzaal.

4Behandeling bij Hofmans van Benthum

Wij bieden hulp aan herstellende coronapatiënten. Voor elk individu wordt er een persoonlijk oefenprogramma opgesteld aan de hand van het behandeladvies.

Er worden indien nodig ademhalingstechnieken aangeleerd of er wordt gekozen voor oefeningen gericht op kracht en conditie waarbij fysiotherapeutische interventies wenselijk zijn. In alle gevallen is het doel van de behandelingen om u weer deel te kunnen laten nemen aan uw dagelijkse activiteiten.

Indien nodig wordt er samengewerkt met een ergotherapeut, diëtist of andere zorgverleners om het herstel te bespoedigen.

5Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van COVID-19 revalidatie zijn:

6Vergoeding & verwijzing

Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis (Intensive Care), dan heeft u een verwijzing nodig van het ziekenhuis. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.

Heeft u geen opname in het ziekenhuis gehad, maar bent u wel besmet geweest met het coronavirus, dan volstaat een verwijzing van de huisarts. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Revalideren bij Hofmans van Benthum

Voor een optimaal herstel van COVID-klachten heb je deskundige begeleiding nodig tijdens het revalideren. Bij Hofmans van Benthum kun je rekenen op specialistische ondersteuning om zo goed mogelijk te revalideren. Kijk bij revalideren bij ziektebeeld voor meer informatie.