Longaandoeningen 

Er zijn veel verschillende soort bedreigingen voor onze longen. De meest bekende zijn astma, COPD, longfibrose, klaplong, longembolie, longkanker en longvliesontsteking. 

Bij veel longaandoeningen kan fysiotherapie een helpende hand reiken om de klachten te verminderen of te behouden omdat verbetering geen optie meer is. 

1Wat zijn longaandoeningen?

Onze vitale organen zijn de organen in het lichaam die je nodig hebt om in leven te blijven, namelijk het hart, de nieren, de lever en de longen. Als één of meerdere van deze organen niet goed functioneren kan dat levensbedreigend zijn.

Er zijn veel verschillende soort bedreigingen voor onze longen. De meest bekende zijn astma, COPD, longfibrose, klaplong, longembolie, longkanker en longvliesontsteking. Bij veel longaandoeningen kan fysiotherapie een helpende hand reiken om de klachten te verminderen of te behouden omdat verbetering geen optie meer is.

Vaak gaan longaandoeningen gepaard met symptomen zoals hoesten, benauwdheid en/of kortademigheid. Vaak heeft men dat de neiging om beweging dan te vermijden. U denkt op deze manier uw benauwdheid tegen te gaan. Maar het omgekeerde is het geval! Juist bewegen is extra belangrijk. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten. Bovendien nemen uw mogelijkheden tot activiteiten in het dagelijks leven steeds verder af.

2Bewegen bij longaandoeningen

Bewegen bij longaandoeningen kan aanzienlijke voordelen bieden voor mensen met verschillende vormen van longziekten zoals astma, COPD (chronische obstructieve longziekte), longfibrose en bronchiëctasieën. Een aantal voordelen kunnen zijn een verbeterde ademhalingscontrole door middel van specifieke ademhalingsoefeningen en -technieken, een toename van conditie en kracht door regelmatige training gericht op specifieke (ademhaling)spiergroepen en het hart-longsysteem. Tevens een verhoogd zelfvertrouwen door het leren omgaan met symptomen en merkbare verbeteringen in de fysieke mogelijkheden. Ook geeft het inzicht in het ziektebeeld en het voorkomen van exacerbaties door het herkennen van klachten en symptomen en sociale ondersteuning door training met lotgenoten en het vertragen van het ziekteproces op lange termijn.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

De gespecialiseerde longtherapeuten van Hofmans van Benthum kijken samen naar uw hulpvraag en naar die van de longarts indien aanwezig. Samen wordt er een plan van aanpak opgesteld, die meestal bestaat uit actieve oefentherapie gericht op kracht en uithoudingsvermogen. Vaak wordt dit aangevuld met ademhalingsoefeningen indien nodig.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van longaandoeningen zijn:

5COPD

Bij Hofmans van Benthum wordt er in groepsverband getraind. Samen met lotgenoten traint u een of twee keer per week. U kunt dan tevens ervaringen en problemen uitwisselen met anderen die mogelijk een goede oplossing voor u hebben. Mocht u niet in groepsverband willen trainen, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met de therapeut van tevoren te bespreken.

6Multidisciplinaire samenwerking

De gespecialiseerde fysiotherapeuten van Hofmans van Benthum zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. Door dit netwerk zijn de lijntjes met de specialisten kort en wordt er multidisciplinair samengewerkt om u een optimale behandeling te kunnen geven. Eveneens wordt er samengewerkt met de diëtist van Hofmans van Benthum indien nodig of gewenst.

7Vergoeding & verwijzing

Bij longaandoeningen heeft u vaak recht op een machtiging uit de basisverzekering. In dat geval is er een verwijzing nodig van een longarts of huisarts. Omdat er zoveel verschillende longaandoeningen zijn, is niet het niet mogelijk om alles hier uiteen te zetten. Staat uw longaandoening niet beschreven, dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

COPD: Op deze verwijzing dient de Gold classificatie (mate van COPD) aangegeven te zijn. Het liefst willen onze fysiotherapeuten de uitslag van het longfunctieonderzoek ook hebben.

Met een verwijzing van Gold 2 of hoger wordt u geclassificeerd in categorie A, B1, B2, C of D. Deze classificatie geeft u recht op een aantal behandelingen per jaar. Er wordt aan de hand van verschillende criteria bepaald in welke categorie u valt. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen). De classificatie wordt door uw fysiotherapeut samen met u in kaart gebracht.

Bij Gold 1 heeft u geen recht op een machtiging voor chronische fysiotherapie, maar is fysiotherapie zeker aan te raden! Dit zal een kortdurend traject zijn. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

ILD/Longfibrose of operatie: Met deze verwijzing heeft u recht op een chronische machtiging.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

COPD trainingsgroep

Bij Hofmans van Benthum wordt er in groepsverband getraind. Samen met lotgenoten traint u een of twee keer per week. U kunt dan tevens ervaringen en problemen uitwisselen met anderen die mogelijk een goede oplossing voor u hebben. Mocht u niet in groepsverband willen trainen, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met de therapeut van tevoren te bespreken.