COPD

Wat is COPD?
Voelt u zich benauwd bij inspanning? Heeft u last van hoestbuien? Dan heeft u misschien de neiging om beweging te vermijden. U denkt op deze manier uw benauwdheid tegen te gaan. Maar het omgekeerde is het geval!

Juist als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft (kortweg COPD), is bewegen extra belangrijk. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten. Bovendien nemen uw mogelijkheden tot activiteiten in het dagelijks leven steeds verder af.

Wat is de behandeling van COPD?
Het is belangrijk om aan uw fysieke gesteldheid te werken zodat deze voldoende op niveau blijft. COPD is een progressieve aandoening en zal dus verergeren. Door middel van oefentherapie die gericht is op kracht van de benen en armen, maar ook op uithoudingsvermogen, kan er worden getraind.

Speciaal voor mensen met COPD heeft Hofmans van Benthum een trainingsprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma krijgt u begeleiding van een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD. Hij begeleidt u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Wat levert training bij COPD op?
U bent minder benauwd, krijgt meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord te bewegen. Hierdoor verbetert uw kwaliteit van leven.

Waaruit bestaat training bij COPD?
Voor de start van het programma stelt de fysiotherapeut u een aantal vragen. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek en worden er enkele testen afgenomen. Zo bepaalt de fysiotherapeut waaraan u tijdens het trainingsprogramma vooral zult werken. Hij doet dat altijd in overleg met u!

De fysiotherapeut stelt behandeldoelen op. Voor elk behandeldoel kiest hij een methode die past bij uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma doet u onder andere oefeningen die uw algehele fitheid, kracht en uithoudingsvermogen verbeteren. Ook de dagelijkse activiteiten die voor u lastig zijn, komen aan bod. Maar het gaat vooral om de vraag: hoe kunt u lichamelijke activiteit in uw dagelijks leven inpassen.

Heeft u problemen met slijm opgeven? Dan leert de fysiotherapeut u een effectieve manier van slijm losmaken en huffen of hoesten. Door ademhalingsoefeningen kan uw kortademigheid afnemen.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk
Bij Hofmans van Benthum wordt er in groepsverband getraind. Samen met  lotgenoten traint u een of twee keer per week. U kunt dan tevens ervaringen en problemen uitwisselen met anderen die mogelijk een goede oplossing voor u hebben.
Mocht u niet in groepsverband willen trainen, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met de therapeut van te voren te bespreken.

De gespecialiseerde therapeuten van Hofmans van Benthum zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. Door dit netwerk zijn de lijntjes met de specialisten kort en wordt er multidisciplinair samengewerkt om u een optimale behandeling te kunnen geven.

Vergoeding & verwijzing
Bij COPD heeft u een verwijzing nodig van een longarts of huisarts. Op deze verwijzing dient de Gold classificatie (mate van COPD) aangegeven te zijn. Het liefst willen onze fysiotherapeuten de uitslag van het longfunctieonderzoek ook hebben.

Met een verwijzing van Gold 2 of hoger wordt u geclassificeerd in categorie A, B1, B2, C of D. Deze classificatie geeft u recht op een aantal behandelingen per jaar. Er wordt aan de hand van verschillende criteria bepaald in welke categorie u valt. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen).

De classificatie wordt door uw fysiotherapeut samen met u in kaart gebracht.

Bij Gold 1 heeft u geen recht op een machtiging voor chronische fysiotherapie, maar is fysiotherapie zeker aan te raden! Dit zal een kortdurend traject zijn. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug