COPD

Voelt u zich benauwd bij inspanning? Heeft u last van hoestbuien? Dan heeft u misschien de neiging om beweging te vermijden. U denkt op deze manier uw benauwdheid tegen te gaan. Maar het omgekeerde is het geval! 

Juist als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft (kortweg COPD), is bewegen extra belangrijk. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten. Bovendien nemen uw mogelijkheden tot activiteiten in het dagelijks leven steeds verder af. 

COPD is een chronische longziekte die wordt gekenmerkt door langdurige ademhalingsproblemen en luchtwegobstructie. De symptomen van COPD kunnen variëren in ernst en kunnen in de loop van de tijd verergeren. COPD is een progressieve aandoening, dat betekent dat de klacht niet beter kunnen worden. Wel kunt u onderhoud plegen, waardoor u uw huidige niveau behoudt. Dit is ook de insteek van de fysiotherapie. 

1Veel voorkomende symptomen

Enkele veelvoorkomende symptomen bij COPD zijn:

  • Kortademigheid (dyspneu): Een van de meest voorkomende symptomen van COPD is kortademigheid, vooral tijdens lichamelijke inspanning. Naarmate de aandoening vordert, kan kortademigheid ook optreden tijdens rust.
  • Chronische hoest: Mensen met COPD hebben vaak een aanhoudende hoest veelal gepaard met het ophoesten van slijm of sputum. Deze hoest kan 's ochtends erger zijn.
  • Piepende ademhaling: Dit verwijst naar een fluitend geluid dat optreedt tijdens het ademen, vaak als gevolg van vernauwde luchtwegen.
  • Vermoeidheid: COPD kan leiden tot vermoeidheid, zelfs bij dagelijkse activiteiten, omdat ademhalingsproblemen extra energie vereist.
  • Gewichtsverlies: Bij ernstige COPD kunnen patiënten gewicht verliezen als gevolg van de extra energie die wordt gebruikt bij ademhalingsmoeilijkheden en een verminderde eetlust.
  • Gewichtstoename: Hoewel COPD vaak gepaard gaat met gewichtsverlies, kan ook gewichtstoename een probleem vormen. Dit kan ontstaan door medicatie, maar ook door inactiviteit door vermoeidheid of kortademigheid.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle mensen met COPD alle symptomen zullen ervaren, en de ernst van de symptomen kan variëren afhankelijk van factoren zoals de ernst van de ziekte, de levensstijl van de persoon en eventuele bijkomende aandoeningen.

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Het is belangrijk om aan uw fysieke gesteldheid te werken zodat deze voldoende op niveau blijft. COPD is een progressieve aandoening en zal dus verergeren. Door middel van oefentherapie die gericht is op kracht van de benen en armen, maar ook op uithoudingsvermogen, kan er worden getraind.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

Speciaal voor mensen met COPD heeft Hofmans van Benthum een trainingsprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma krijgt u begeleiding van een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van COPD. Hij begeleidt u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl.

Bij Hofmans van Benthum wordt er in groepsverband getraind. Samen met lotgenoten traint u een of twee keer per week. U kunt dan tevens ervaringen en problemen uitwisselen met anderen die mogelijk een goede oplossing voor u hebben. Mocht u niet in groepsverband willen trainen, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met de therapeut van tevoren te bespreken.

4Onze specialisten

De gespecialiseerde therapeuten van Hofmans van Benthum zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. Door dit netwerk zijn de lijntjes met de specialisten kort en wordt er multidisciplinair samengewerkt om u een optimale behandeling te kunnen geven.

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van COPD zijn:

5Multidisciplinaire samenwerkingen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken wij intensief samen met onze diëtist. Daarnaast evalueren wij u elke drie maanden en indien nodig is er contact met de longarts of praktijk ondersteunend huisarts (POH).

6Vergoeding en verwijzing

Bij COPD heeft u een verwijzing nodig van een longarts of huisarts. Op deze verwijzing dient de Gold classificatie (mate van COPD) aangegeven te zijn. Het liefst willen onze fysiotherapeuten de uitslag van het longfunctieonderzoek ook hebben.

Met een verwijzing van Gold 2 of hoger wordt u geclassificeerd in categorie A, B1, B2, C of D. Deze classificatie geeft u recht op een aantal behandelingen per jaar. Er wordt aan de hand van verschillende criteria bepaald in welke categorie u valt. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen).

De classificatie wordt door uw fysiotherapeut samen met u in kaart gebracht.

Bij Gold 1 heeft u geen recht op een machtiging voor chronische fysiotherapie, maar is fysiotherapie zeker aan te raden! Dit zal een kortdurend traject zijn. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Training bij COPD

In beweging blijven is het beste advies dat iemand met COPD kan krijgen. Vaak is het verleidelijk om niks te doen. Echter over de schreef gaan ook niet. Het gaat o de balans en het kunnen aanvoelen van je eigen lichaam. Dit zijn belangrijke onderdelen in de training bij COPD bij Hofmans van Benthum.