Hand- en polsklachten

Er zijn veel verschillende klachten die kunnen voorkomen aan de hand en/of pols. Enkele voorbeelden hiervan zijn: peesirritaties, carpaal tunnel syndroom, triggerfinger, artrose van de pols of vingers en een breuk van de pols, hand of vingers. Deze klachten kunnen variëren in ernst en kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder overbelasting door herhaalde bewegingen, trauma door een val of impact, slijtage door veroudering of aandoeningen zoals reumatoïde artritis. Daarnaast kunnen werkgerelateerde factoren zoals langdurig computergebruik of herhaalde handelingen in bepaalde beroepen ook bijdragen aan het ontstaan van hand- en polsklachten.

1Veel voorkomende symptomen

Symptomen van hand- en polsklachten variëren sterk afhankelijk van de specifieke aandoening. Bij het carpaal tunnel syndroom ervaren patiënten vaak tintelingen of gevoelloosheid in de hand of vingers, terwijl bij artrose stijfheid en pijn optreden, vooral bij beweging. Peesirritaties manifesteren zich meestal als pijn en zwelling rondom de aangedane pees, terwijl een triggerfinger vastzittende bewegingen van de vinger veroorzaakt, gepaard gaande met pijn. Vroegtijdige diagnose en gerichte behandeling zijn essentieel om verdere complicaties te voorkomen en het herstel te bevorderen.

2Handtherapie bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum bieden onze handtherapeuten een gepaste behandeling op maat, afgestemd op de specifieke klacht en individuele behoeften van de patiënt. Een belangrijk onderdeel van handtherapie kan het aanmeten van een brace of spalk op maat zijn. Deze hulpmiddelen bieden ondersteuning aan de hand of pols en kunnen helpen bij het stabiliseren van gewrichten, het verminderen van pijn en het bevorderen van genezing. Naast het gebruik van hulpmiddelen om de klachten te verlichten, speelt ook oefentherapie een belangrijke rol in de behandeling van hand- en polsklachten. Onze therapeuten begeleiden patiënten bij het uitvoeren van specifieke oefeningen om de kracht, mobiliteit en functionaliteit van de hand en pols te verbeteren. Daarnaast bieden onze handtherapeuten ook waardevol advies over ergonomie, houding en technieken om herhaling van de klachten te voorkomen.

3Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van hand- en polsklachten zijn:

4Vergoeding en verwijzing

Bij de meeste blessures heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. U kunt zich direct bij ons melden. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Bent u geopereerd dan heeft u wel een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.

Hand- en polsspalken

Soms kan een spalk voor de hand of pols zinvol zijn bij handklachten. Bij Hofmans van Benthum maken onze handspecialisten handspalken ter plekke en op maat.