Klachten bij kinderen

Kinderen verkennen de wereld op hun eigen unieke manier, soms met onhandigheid of een gebrek aan motorische vaardigheden, wat resulteert in onverwachte situaties en mogelijke kwetsuren. Soms kunnen kinderen niet goed verwoorden wat er aan de hand is, waardoor ouders wellicht merken dat iets niet helemaal in de haak is, zoals een verandering in hun looppatroon of het niet meer uitoefenen van geliefde activiteiten. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in klachten bij kinderen. Dit geldt voor alle kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. Dus ook voor de pasgeborenen, maar ook voor de pubers en bijna volwassenen.

1Veel voorkomende symptomen

Bij kinderen kunnen allerlei klachten voorkomen. Dit kunnen kwetsuren zijn door sporten of een val, maar ook bij zuigelingen of schoolgangers kunnen er allerlei klachten ontstaan. Een aantal voorbeelden zouden kunnen zijn:

  • voorkeurshouding bij zuigelingen
  • afgeplat of scheef hoofd/plagiocephalie bij zuigelingen
  • schrijfproblematiek (motoriek en pengreep)
  • verminderde motorische ontwikkeling
  • overgewicht
  • sensorische informatieverwerking (zintuiglijke prikkelverwerking)

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Sommige kinderen kunnen echter ondersteuning gebruiken, soms omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, soms om hen te helpen zo goed mogelijk met een beperking om te gaan. Met onderzoeken en testen stelt de kinderfysiotherapeute vast of er sprake is van afwijkingen of achterstand in de ontwikkeling. Vervolgens helpt ze deze kinderen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk vraagt ieder kind een andere aanpak, alleen al omdat ieder kind uniek is in zijn groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeute betrekt ouders actief bij het behandelproces. En als dat nodig is, schakelt ze ook anderen in, bijvoorbeeld leerkrachten van school.

Er zijn veel indicaties voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen tussen 0 en 18 jaar, dus ook in die van zuigelingen.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum staat ons team van kinderfysiotherapeuten voor u en uw kind klaar. Zij zijn actief op de praktijk, maar ook daarbuiten. Zo organiseren zij een beweegroep, werken zij samen met verschillende basisscholen om bijvoorbeeld de schrijfmotoriek te begeleiden en komen zij bij u aan huis indien geïndiceerd.

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft? U kunt uw kind altijd motorisch laten screenen. Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar bestaat de mogelijkheid om dat aan huis te doen.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van kinderfysiotherapie zijn:

5Vergoeding & verwijzing

Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket. Per indicatie krijgen zij 18 behandelingen vergoed. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering voor nodig. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Beweeggroep voor kinderen

Bij Hofmans van Benthum hebben wij een beweeggroep voor kinderen. Deze groep wordt begeleid door een kinderfysiotherapeut. Op een leuke manier wordt er gewerkt aan allerlei motorische vaardigheden.