Meniscusklachten

De meniscus is een soort schokdemper in de knie. Meniscusklachten of letsels kunnen optreden door plotselinge draaibewegingen of het buigen van de knie onder druk, zoals tijdens sportactiviteiten.  Meniscusklachten geven vaak pijnklachten bij lopen en buigen. Vaak is er ook sprake van vocht in de knie. 

1Wat zijn meniscusklachten?

Een meniscus is een stukje kraakbeen in het kniegewricht die tussen het boven- en het onderbeen ligt. Er is een binnen- en een buitenmeniscus. Mensen hebben twee menisci in elk kniegewricht, namelijk één aan de binnenkant van de knie (mediale meniscus) en één aan de buitenkant van de knie (laterale meniscus). De menisci fungeren als schokdempers en stabilisatoren in het kniegewricht. Ze helpen ook om het gewicht gelijkmatig te verdelen over het gewrichtsoppervlak, wat essentieel is voor soepele beweging en het voorkomen van letsel. Wanneer er te grote krachten ontstaan op de meniscus, kan deze beschadigen of scheuren. Ook door een degeneratieproces (slijtage) kunnen klachten ontstaan aan de meniscus.

2Veel voorkomende symptomen

Bij een blessure van de meniscus is de knie vaak pijnlijk en stijf. Ook kunnen er zogenaamde slotklachten optreden: u heeft dan het idee dat uw knie op slot springt waardoor u hem niet meer kunt bewegen. De knie doet pijn, vooral als u hurkt. En nadat de blessure is ontstaan, wordt de knie na verloop van tijd dik. Er zijn twee soorten meniscusletsel: degeneratief (slijtage) of acuut. Bij degeneratief letsel gaat de kwaliteit van de meniscus langzaam achteruit. Uiteindelijk ontstaat een scheurtje of laat een flapje los. Bij acuut letsel komt er ineens veel te veel kracht op de meniscus te staan. Deze letsels kunnen variëren van kleine scheurtjes tot ernstige rupturen en ze kunnen pijn, zwelling en beperking van de beweging veroorzaken. In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om de meniscus te herstellen of te verwijderen, afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel.

Soms gaat dit letsel samen met beschadigingen aan de binnen- of buitenband van de knie, de voorste kruisband of het kraakbeen. Zulke blessures ontstaan vaak bij sporten als voetbal, volleybal en hockey. De knie verdraait dan als het ware.

3Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Een blessure aan de meniscus kan op twee manieren behandeld worden. De keuze voor één van de technieken is afhankelijk van de schade aan de meniscus en de mogelijkheid tot natuurlijk herstel. De eerste manier noemen we een conservatief beleid. Met kracht- en stabiliteitsoefeningen zorgt de fysiotherapeut dat uw knie weer zo sterk en stabiel mogelijk wordt. Hierbij maakt hij gebruik van het natuurlijk herstelmechanisme van uw lichaam. Een andere optie is een operatie. Tijdens een scopie (kijkoperatie) zal de orthopedisch chirurg de meniscus hechten of de niet meer te repareren schade wegknippen. Hij probeert altijd zo veel mogelijk van de originele meniscus te behouden. De revalidatie hiervan duurt zes weken tot zes maanden, afhankelijk van de operatietechniek en eventuele overige schade. Na de operatie maakt u uw knie weer soepel, sterk en stabiel onder begeleiding van uw fysiotherapeut.

4Behandeling bij Hofmans van Benthum

Onze kniespecialisten hebben een uitgebreide expertise en vaardigheid in het behandelen van meniscusgerelateerde problemen. Zuivere meniscusklachten zijn zeldzaam; ze gaan vaak gepaard met andere vormen van letsel. Bij het herstelproces van meniscusklachten of -letsel word je volledig begeleid, tot aan de terugkeer naar (sport)activiteiten.

5Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van meniscusklachten zijn:

6Vergoeding & verwijzing

Bent u geopereerd aan uw meniscus, dan heeft u een verwijzing nodig van de specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.

Bij een conservatief beleid, dat wil zeggen zonder operatieve ingreep, heeft u geen verwijzing voor fysiotherapie nodig. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Knie specialisten Hofmans van Benthum

Klachten aan de knie komen vaak, maar niet altijd, voor bij sporters. Voor klachten waarbij een sportspecifieke hulpvraag is, bieden wij sportrevalidatie aan. Dit is speciale fysiotherapie door een geschoolde sportfysiotherapeut.