Motorische ontwikkelingsachterstand 

Motorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen verwijst naar vertragingen of beperkingen in de fysieke vaardigheden en bewegingen die kinderen normaal gesproken op bepaalde leeftijden zouden moeten bereiken. Dit kan verschillende gebieden van de motoriek omvatten, zoals grove motoriek (grote bewegingen zoals lopen, rennen, springen) en fijne motoriek (kleinere bewegingen zoals tekenen, knippen en schrijven). 

1Vroege interventie

Het opmerken van een motorische ontwikkelingsachterstand is belangrijk omdat vroege interventie kan helpen bij het verbeteren van de motorische vaardigheden van het kind en het voorkomen van verdere complicaties of achterstanden. Vaak gebeurt dit al op school door de leerkracht, maar ook ouders kunnen dit zelf opmerken en contact opnemen met de kinderfysiotherapeut.

2Veel voorkomende symptomen

Oorzaken van motorische ontwikkelingsachterstand kunnen divers zijn, waaronder genetische factoren, complicaties tijdens de zwangerschap of bij de geboorte, neurologische aandoeningen of onvoldoende stimulatie van de vaardigheid.

Veel voorkomende motorische ontwikkelingsachterstanden bij kinderen kunnen verschillende gebieden van motoriek beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Grove motoriek: Dit zijn problemen met grote bewegingen zoals lopen, rennen, springen, balanceren, enzovoort. Kinderen met een grofmotorische achterstand kunnen moeite hebben met het coördineren van hun bewegingen, het handhaven van evenwicht, of het ontwikkelen van spierkracht en uithoudingsvermogen.
  • Fijne motoriek: Dit zijn problemen met kleine bewegingen, zoals vastpakken, knippen met een schaar, schrijven, knopen vastmaken en andere handvaardigheden. Kinderen met een fijnmotorische achterstand kunnen moeite hebben met het coördineren van handbewegingen of bewegen van voorwerpen met precisie.
  • Evenwichtsproblemen: Sommige kinderen kunnen moeite hebben om hun evenwicht te bewaren, wat activiteiten zoals lopen, rennen of fietsen kan beïnvloeden.
  • Coördinatieproblemen: Dit omvat moeite hebben om bewegingen te coördineren en te synchroniseren, zoals het vangen van een bal, springen of het uitvoeren van opeenvolgende bewegingen in een reeks.
  • Sensorische verwerkingsstoornissen: Sommige kinderen kunnen problemen hebben met het verwerken van sensorische informatie, zoals aanraking, evenwicht of proprioceptie (het gevoel van lichaamspositie in de ruimte), wat hun motorische vaardigheden kan beïnvloeden.

3Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om deze motorische vaardigheden op niveau te brengen. Hierdoor loopt het kind minder of geen achterstand op ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten.

De kinderfysiotherapeut gaat met het kind aan de slag om de motorische vaardigheden aan te leren. Dit kan individueel gebeuren of in groepsverband. Vaak hebben de kinderen niet eens in de gaten dat ze een oefening voor de motoriek aan het doen zijn, omdat de kinderfysiotherapeut dit spelenderwijs aanbiedt.

Ook schoolse vaardigheden kunnen worden geoefend. Veelal worden kinderen door de leerkracht doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut voor extra begeleiding bij achterstand van schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan schrijfmotoriek of het knippen met een schaar.

4Behandeling bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum staat ons team van kinderfysiotherapeuten voor u en uw kind klaar. Zij zijn actief op de praktijk, maar ook daarbuiten. Zo organiseren zij een beweegroep, werken zij samen met verschillende basisscholen om bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling te begeleiden en komen zij voor de allerjongste bij u aan huis indien geïndiceerd.

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft? U kunt uw kind altijd motorisch laten screenen. Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar bestaat de mogelijkheid om dat aan huis te doen.

5Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van kinderfysiotherapie zijn:

6Vergoeding & verwijzing

Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket. Per indicatie krijgen zij 18 behandelingen vergoed. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering voor nodig.

Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Beweeggroep voor kinderen

Bij Hofmans van Benthum hebben wij een beweeggroep voor kinderen. Deze groep wordt begeleid door een kinderfysiotherapeut. Op een leuke manier wordt er gewerkt aan allerlei motorische vaardigheden.