Parkinson

Door een versneld celverlies in bepaalde delen van de hersenen ontstaat de ziekte van Parkinson. Zo ontstaat er ook celverlies in de zogeheten ‘zwarte kern’ (substantia nigra). In de ‘zwarte kern’ wordt een chemische stof met de naam dopamine geproduceerd. Deze stof zorgt ervoor dat signalen worden doorgegeven van de ene hersencel naar de andere. Dit tekort aan dopamine verklaart een groot deel van de symptomen die bij de ziekte van Parkinson ontstaan.

1Veel voorkomende symptomen

De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door een aantal lichamelijke klachten: trillen (tremor), traagheid in bewegen en stijfheid. Deze verschijnselen komen niet bij elke Parkinsonpatiënt voor. Veel parkinsonpatiënten hebben een wat ‘starre’ gezichtsuitdrukking en lopen met kleine schuifelende pasjes, vaak met een voorovergebogen houding. In het begin is duidelijk te zien dat de symptomen meestal asymmetrisch zijn, dat betekent dat de ene lichaamshelft meer is aangedaan dan de andere. De symptomen worden in de loop van de tijd geleidelijk erger en worden dan ook zichtbaar aan zowel de linker als de rechter lichaamshelft. Het tempo waarin de klachten optreden verschilt sterk van persoon tot persoon.

Naast de duidelijke lichamelijke klachten zijn er ook veel klachten die minder zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn plasproblemen, moeite met de stoelgang, slaapproblemen en een veranderde seksualiteit. Ook komen depressies en angstklachten vaak voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast kunnen er problemen zijn met het denken, bijvoorbeeld trager denken, geheugenklachten of moeite om meerdere handelingen gelijktijdig uit te voeren.

2Young Onset Parkinson

Ook op jongere leeftijd komt Parkinson voor. Dit noemen we Young Onset Parkinson (YOP). Vaak zien we dat, wanneer de ziekte zich op jonge leeftijd openbaart, mensen naast de bovengenoemde klachten ook met andere uitdagingen te maken krijgen. Denk hierbij aan de uitdagingen op het werk of in het gezin.

3Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn vaak onzeker over hun mogelijkheden om te bewegen. Ze kunnen problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse bewegingen zoals lopen, omdraaien in bed, opstaan uit een stoel en fietsen. Begeleiding door een fysiotherapeut kan dan zeker zinvol zijn. Bewegen heeft namelijk een positieve uitwerking op de klachten. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten of vaker vallen kunnen ook een goede reden zijn om een afspraak te maken. Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op de situatie van de patiënt en hoe ver de ziekte van Parkinson zich ontwikkeld heeft. Wanneer nodig wordt de partner of verzorger bij de behandeling betrokken.

4Behandeling bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum bieden wij ook de mogelijkheid om samen met ander Parkinsonpatiënten te trainen. Gezamenlijk werken aan kracht, uithoudingsvermogen en balans, waarbij ook oefeningen gedaan worden voor parkinsonspecifieke klachten, stimuleert.

5Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van Parkinson zijn:

6Multidisciplinaire samenwerkingen

De ziekte van Parkinson is een aandoening die op vele vlakken problemen kan geven. Hierdoor is het soms noodzakelijk dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Denk hierbij aan neurologen, Parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Samen streven wij ernaar om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Onze (geriatrie)fysiotherapeuten zijn daarom aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk waarbij alle betrokken disciplines werken volgens dezelfde richtlijn.

7Vergoeding en verwijzing

Bij Parkinson heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

ParkinsonNet

Onze geriatrie fysiotherapeuten zijn daarom aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk waarbij alle betrokken disciplines werken volgens dezelfde richtlijn.