Jumpersknee (kniepeesontsteking)

Een runnersknee leent zijn naam aan het feit dat de klacht veel voorkomt bij hardlopers. Maar dit is niet altijd het geval. Ook bij fietsers of andere atleten die herhaaldelijke bewegingen maken waarbij de knie wordt gebogen en gestrekt, zoals tijdens hardlopen.  

Een runnersknee wordt ook wel het Tractus Iliotibialis Frictiesyndroom (of ITB-syndroom) genoemd en is een aandoening die wordt gekenmerkt door pijn aan de buitenkant van de knie, meestal rond het gebied waar de dijbeenspier (tractus iliotibialis) zich aanhecht aan de buitenzijde van het kniegewricht. 

1Veel voorkomende symptomen

De belangrijkste oorzaak van het ITB-syndroom is overmatige wrijving van de tractus iliotibialis over het buitenste deel van het kniegewricht tijdens beweging. Dit kan leiden tot irritatie en ontsteking van het weefsel, wat resulteert in pijn en ongemak aan de buitenkant van de knie. 

Het meest voorkomende symptoom is pijn. Meestal bestaat de pijn uit een doffe tot scherpe, stekende pijn. Vaak ontstaan de klachten tijdens het hardlopen en nemen deze toe. In het begin kan men meestal nog relatief lang doorgaan met hardlopen, maar de pijnklachten zullen steeds vroeger optreden. Ook kan de pijn na het hardlopen optreden of zelfs de volgende dag en heeft men ook last bij bijvoorbeeld traplopen.

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

De behandeling van het tractus iliotibialis frictiesyndroom hangt erg af van in welk stadium het aanwezig is. In de acute fase is het belangrijk dat er voldoende rust wordt genomen zodat de aangedane pees kan herstellen. Vaak wordt hierbij ook gebruik gemaakt van koelen met ijs wanneer er een ontsteking aanwezig is. Zodra deze onstekingsfase voorbij is, moet er nog steeds een vorm van rust gehouden worden, dit wil echter niet zeggen dat er helemaal niets gedaan mag worden. Sporten binnen de pijngrens mag, maar hardlopen wordt in het begin nog afgeraden. Daarnaast komt er vaak ook oefentherapie aan bod en een stukje massage/fricties in het peesgebied. Ook kunnen er door overbelasting zogenaamde triggerpoints in de spieren in de spieren ontstaan wat onder andere voor extra spanning in het peesgebied kan zorgen. Hierdoor kan een onderdeel van de behandeling ook triggerpointtherapie en/of dry needling therapie zijn.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum – Pees Revalidatiecentrum

In ons Pees Revalidatiecentrum kunt u optimaal herstellen van de runnersknee klachten onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zij gebruiken de nieuwste technieken om deze klachten aan te pakken zoals shockwave therapie, dry needling, echo en EPTE.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van knieklachten zijn:

5Vergoeding & verwijzing

Bij runnersknee klachten is er geen verwijzing voor fysiotherapie nodig. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Uniek concept in Land van Cuijk

Het Pees Revalidatiecentrum is een uniek concept in het Land van Cuijk. De in pees gespecialiseerde fysiotherapeuten bundelen de krachten om peesklachten aan te pakken. Met moderne technieken zoals shockwave, EPTE en vliegwieltraining worden de peesklachten behandeld en gerevalideerd.