Schoolse vaardigheden 

Schoolse vaardigheden omvatten activiteiten zoals schrijven, knippen en deelname aan gymlessen. Deze vaardigheden worden meestal in de vroege basisschooljaren aangeleerd en vormen essentiële basisvaardigheden voor kinderen. Als een kind moeite heeft met deze vaardigheden, kan een kinderfysiotherapeut samenwerken met de leerkracht om de ontwikkeling van deze vaardigheden bij het kind te ondersteunen. Deze vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en zijn essentieel voor hun succes op school en in het dagelijks leven. 

1Veel voorkomende symptomen

Veel voorkomende motorische schoolse vaardigheden zijn onder andere:

  • Schrijven: Het kunnen hanteren van een pen of potlood om letters en cijfers te schrijven. Hierbij is vaak aandacht voor de pengreep.
  • Knippen: Het nauwkeurig kunnen gebruiken van een schaar om papier te knippen
  • Gymmen: Deelname aan verschillende fysieke activiteiten zoals rennen, springen, klimmen en balanceren tijdens gymlessen
  • Tekenen: Het kunnen maken van eenvoudige tekeningen en het hanteren van tekengereedschappen zoals potloden, krijtjes of verf
  • Hand-oog coördinatie: Het vermogen om de bewegingen van de handen te coördineren met wat de ogen zien, bijvoorbeeld bij het vangen of gooien van een bal.
  • Fijne motoriek: Het kunnen uitvoeren van precieze handbewegingen, zoals het vasthouden van kleine voorwerpen, het knopen van kleding of het gebruiken van een computermuis.
  • Grove motoriek: Het beheersen van grote bewegingen zoals rennen, springen, balanceren en klimmen, die nodig zijn tijdens activiteiten zoals gymlessen of buitenspelen.

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om deze motorische vaardigheden op niveau te brengen. Hierdoor loopt het kind minder of geen achterstand op ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten. De kinderfysiotherapeut gaat met het kind aan de slag om de motorische vaardigheden aan te leren. Vaak hebben de kinderen niet eens in de gaten dat ze een oefening voor de motoriek aan het doen zijn, omdat de kinderfysiotherapeut dit spelenderwijs aanbiedt. Ook schoolse vaardigheden kunnen worden geoefend. Veelal worden kinderen door de leerkracht doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut voor extra begeleiding bij achterstand van schoolse vaardigheden, maar ook ouders die een achterstand opmerken kunnen zich direct melden bij de kinderfysiotherapeut.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum
4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van schoolse vaardigheden zijn:

5Vergoeding & verwijzing

Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket. Per indicatie krijgen zij 18 behandelingen vergoed. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering voor nodig.

Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Schrijfvaardigheidsproblemen

Een van de meest voorkomende vaardigheden waarbij kinderen een achterstand op lopen is de schrijfvaardigheid. Dit kan erg lastig zijn waardoor het kind snel een achterstand oploopt. Om dit in een vroeg stadium te signaleren, kan de kinderfysiotherapeut een vroege interventie laten plaatsvinden zodat het kind zo min mogelijk achterstand op school oploopt.