Shin Splintklachten (MTSS) 

Shin splints, ook wel bekend als mediaal tibiaal stresssyndroom (MTSS), verwijzen naar pijn langs de binnenrand van het scheenbeen (tibia) die typisch wordt veroorzaakt door herhaalde stress op het scheenbeen en de weefsels die de spieren aan het bot hechten. Deze aandoening treedt vaak op bij activiteiten die rennen, springen of andere repetitieve bewegingen inhouden, vooral op harde ondergronden.  

Shin splints kunnen het gevolg zijn van factoren zoals overbelasting, ongeschikt schoeisel, rennen op harde oppervlakken of plotselinge veranderingen in activiteitenniveau. 

1Veel voorkomende symptomen

Shin splintklachten uitten zich meestal door pijn, gevoeligheid en soms lichte zwelling in het onderbeen. Dit kan aanvoelen als een soort stekende pijn of een dof, zeurend gevoel langs de binnenrand van het scheenbeen. In de vroege fase worden deze symptomen vaak gevoeld bij het beginnen met hardlopen of rennen, vooral bij de eerste stappen/aanzet. Na verloop van tijd, als de aandoening niet goed wordt behandeld of rust niet wordt genomen, kan de pijn verergeren en aanhouden, zelfs bij dagelijkse activiteiten zoals wandelen. Het is belangrijk om deze symptomen serieus te nemen en passende maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Rust, koelen, geschikt schoeisel en geleidelijke hervatting van activiteiten zijn typische behandelingen voor shin splints. In sommige gevallen wordt dry needling toegepast om de betrokken spiergroepen te behandelen. Als de klacht niet serieus genomen wordt, kunnen shin splints leiden tot ernstigere aandoeningen zoals stressfracturen.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum helpen we je deze lastige klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Vaak ontstaan de shin splintsklachten multifactorieel, waardoor er ook breed moeten worden gekeken naar de klacht. Naast de directe behandeling door middel van massage, taping of dry needling, wordt er ook gekeken naar het schoeisel en het activiteitenniveau van de sporter. De lijntjes zijn kort, dus indien nodig wordt er geschakeld met de podotherapeut of sportarts. Het is belangrijk om shin splints serieus te nemen, omdat ze anders kunnen leiden tot ernstigere aandoeningen zoals stressfracturen.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van Shin Splintklachten zijn:

5Vergoeding en verwijzing

Bij shin splint klachten is er geen verwijzing voor fysiotherapie nodig. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Hervatten van sporactiviteiten

Shin Splintklachten kunnen je lang van je sportactiviteiten afhouden. Het is daarom erg belangrijk om je goed te laten informeren en behandelen. Een sportfysiotherapeut kan je begeleiden bij het hervatten van je sport.