Sportblessure

Wat is een sportblessure? 
Een sportblessure is een letsel dat men oploopt tijdens het sporten. Een sportblessure is een heel breed begrip en kan in alle gewrichten of spieren voorkomen. Denk hierbij aan enkelverzwikkingen en enkelbandletsel bij voetbal, schouderklachten bij volleybal, scheenbeenklachten bij hardlopen, polsklachten bij tennis of rugklachten bij hockey en turnen. Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken.

Wat merkt u bij een sportblessure? 
Vaak is een sportblessure dusdanig ernstig dat u moet stoppen met sporten, zeker als de klachten steeds terugkomen wanneer u uw sport wilt hervatten.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk 
Bij verschillende sportclubs in gemeente Cuijk en omgeving faciliteren wij een sportblessurespreekuur. Dit is een gratis spreekuur voor leden van die club. Wij hopen op die manier sportblessures vroeg te herkennen en op te vangen. Momenteel zijn wij actief bij hockeyclub Civicum, JVC Cuijk, SIOL, de Bullfighters en VIOS'38. Bent u geen lid van een van deze clubs, dan hebben wij op maandagavond een sportblessure-inloopspreekuur. Wanneer u op maandagochtend voor 12 uur belt, wordt u diezelfde maandagavond nog gezien.

Vergoeding & verwijzing  
Voor de behandeling van sportblessures heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug