Sportgerelateerde klachten bij kinderen

Sportgerelateerde klachten bij kinderen vertonen in principe geen wezenlijke verschillen ten opzichte van die bij volwassenen. Echter, de benadering van behandeling verschilt aanzienlijk. Kinderen kunnen vaak moeite hebben, zelfs meer dan volwassenen, met het communiceren van wat ze voelen, waar ze pijn hebben en hoe de blessure is ontstaan. Dit kan soms het proces van diagnose en herstel bemoeilijken. 

Bovendien barsten kinderen vaak van de energie en vinden ze rust nemen vaak lastig, terwijl dit soms essentieel is voor het herstel van bepaalde blessures. 

Het benaderen van sport gerelateerde klachten bij kinderen vergt dus een andere aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften en communicatiemogelijkheden, evenals met de uitdagingen van hun actieve levensstijl. 

1Veel voorkomende symptomen

In principe kunnen alle klachten die bij volwassenen voorkomen ook bij kinderen voorkomen. Echter zijn er wel een aantal blessures die typisch voor kinderen. Vaak corresponderen deze met de groei van kinderen. Denk hierbij aan:

  • Osgood Schlatter klachten: pijn aan de voorzijde van de knie of beide knieën
  • Ziekte van Sever: pijn aan de hiel. Dit gebeurt vaak als uw kind snel groeit en/of sport
  • Pijn aan de groeischijven
  • Overbelastingklachten aan spieren/pezen: vaak door intensivering van aantal sportmomenten of het gaan sporten op een hoger niveau

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind om deze motorische vaardigheden op niveau te brengen. Hierdoor loopt het kind minder of geen achterstand op ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten.

De kinderfysiotherapeut gaat met het kind aan de slag om de motorische vaardigheden aan te leren. Dit kan individueel gebeuren of in groepsverband. Vaak hebben de kinderen niet eens in de gaten dat ze een oefening voor de motoriek aan het doen zijn, omdat de kinderfysiotherapeut dit spelenderwijs aanbiedt.

Ook schoolse vaardigheden kunnen worden geoefend. Veelal worden kinderen door de leerkracht doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut voor extra begeleiding bij achterstand van schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan schrijfmotoriek of het knippen met een schaar.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum hebben ze diverse fysiotherapeuten die expertise hebben in het werken met kinderen en jongeren. Dit betreft niet alleen de gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten, maar ook (sport)fysiotherapeuten kunnen helpen. De keuze voor de juiste therapeut hangt af van de specifieke klachten van het kind.

Soms wordt er gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij bijvoorbeeld de kinderfysiotherapeut de eerste behandelingen uitvoert, maar de (sport)fysiotherapeut verantwoordelijk is voor de latere fases van het herstel en de terugkeer naar sportactiviteiten. Door multidisciplinair samen te werken, wordt er een behandelplan op maat opgesteld om het kind optimaal te ondersteunen bij zijn herstel en terugkeer naar sport.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van sportgerelateerde klachten bij kinderen zijn:

5Vergoeding & verwijzing

Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket. Per indicatie krijgen zij 18 behandelingen vergoed. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering voor nodig.

Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Beweeggroep voor kinderen

Bij Hofmans van Benthum hebben wij een beweeggroep voor kinderen. Deze groep wordt begeleid door een kinderfysiotherapeut. Op een leuke manier wordt er gewerkt aan allerlei motorische vaardigheden.