Voorste kruisbandletsel

De voorste kruisband is een beruchte band als het gaat om (sport)blessures. De voorste kruisband is een band in dee knie die ervoor zorgt dat het bovenbeen niet naar voren schuift ten opzichte van het onderbeen. Wanneer dit wel het geval is, voelt de knie instabiel. 

Sport is de voornaamste oorzaak van letsel aan de voorste kruisband, gevolgd door verkeersongevallen. Klachten aan deze kruisband ontstaan doorgaans zonder direct contact met een andere speler, zoals bij het landen na een sprong of tijdens een abrupte verandering van richting tijdens het rennen. Een knappend of knoepend geluid wordt vaak waargenomen. Door de samenval van verschillende factoren kan de voorste kruisband scheuren of zelfs volledig afscheuren.

1Veel voorkomende symptomen

Het voornaamste symptoom van een voorste kruisbandletsel is knie-instabiliteit. De ernst van deze instabiliteit varieert sterk en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. Pijn is geen specifiek kenmerk van een kruisbandletsel. Meestal wordt alleen pijn ervaren tijdens momenten van instabiliteit. Een voorste kruisbandletsel gaat vaak, maar niet altijd, gepaard met schade aan andere structuren in de knie, zoals letsel aan de meniscus of de kniebanden. Deze bijkomende letsels veroorzaken doorgaans pijn.

Ben je geopereerd aan de voorste kruisband dan zijn zwelling en pijn de meest voorkomende symptomen.

2Welke behandelingen zijn er toepasbaar?

Er zijn twee behandelopties mogelijk bij voorste kruisbandletsel. Dit kan zijn een conservatief beleid of een operatief beleid.

Bij een conservatieve aanpak wordt er besloten om niet te opereren. In dit geval wordt verwacht dat de knieklachten verminderen door middel van gerichte training om de knie sterker en stabieler te maken. Dit omvat vaak kracht- en stabiliteitstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Bij een operatieve aanpak zal de orthopedisch chirurg een voorste kruisbandreconstructie uitvoeren. Meestal wordt hiervoor de hamstringpees gebruikt, maar er zijn ook andere technieken beschikbaar, zoals het gebruik van de kniepees. Na de operatie zal de fysiotherapeut je begeleiden door een intensief revalidatietraject om je doelen te bereiken.

3Behandeling bij Hofmans van Benthum

Het diagnosticeren van een voorste kruisbandletsel is erg lastig en vergt veel ervaring en kunde. De voorste kruisbandspecialisten bij Hofmans van Benthum hebben deze kennis en kunde en kunnen je in het merendeel der gevallen helpen. Uiteindelijk moet er door aanvullend onderzoek (MRI) daadwerkelijk vastgesteld worden wat de schade is. Dit proces wordt door de orthopedisch chirurg bepaald. De chirurg bepaalt uiteindelijk ook of er een conservatief of operatief begeleid wordt toegepast.

Bij zowel een conservatief als operatief beleid zetten wij onze kennis en kunde in om je zo goed mogelijk te helpen revalideren. Een gescheurde voorste kruisband is een van de ergste knieletsels die je kunt oplopen aan de knie en vergen daarom veel inspanning van zowel jou als de fysiotherapeut.

Bij Hofmans van Benthum hebben wij het KNGF voorste kruisbandprotocol herschreven en eigen gemaakt. Een voorste kruisbandrevalidatie mag je niet onderschatten. Dit betekent dat wij op verschillende vlakken jouw voorste kruisbandrevalidatie zo goed mogelijk proberen in te vullen. We zetten andere disciplines in zoals de diëtist, maar hebben ook intensief aandacht voor het mentale aspect en revalideren met jou tot op het sportveld indien nodig. Jouw doel is ons doel. Meestal is dat de terugkeer op het oude sportniveau, maar ook bij andere doelen staan wij voor je klaar.

4Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van voorste kruisbandrevalidatie zijn:

5Vergoeding & verwijzing

Als u geopereerd bent aan uw knie heeft u een verwijzing nodig van de specialist. U heeft dan recht op onbeperkt fysiotherapie gedurende één jaar. Wel is het zo dat u de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, maar als u over een aanvullende verzekering beschikt, dan worden deze twintig behandelingen daaruit vergoed.

Bij een conservatief beleid, dat wil zeggen zonder operatieve ingreep, heeft u geen verwijzing voor fysiotherapie nodig. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u vinden bij onze tarieven.

Behandeling / Specialisatie

Een voorste kruisbandrevalidatie is een langdurig traject dat meestal minimaal een jaar in beslag neemt. Samen met de sportfysiotherapeut revalideer je om tot je doel te behalen.

Bij Hofmans van Benthum begeleiden we je tot op het veld. Zodat je op een goede manier aan kunt sluiten bij je team of sport.