Fit4Surgery

Fit4Surgery is een programma waarbij patiënten in aanloop naar een geplande operatie, vaak in korte tijd, zo fit mogelijk raken om de operatie goed te kunnen ondergaan. Het programma heeft als doel de patiënt te helpen zo goed mogelijk in conditie te komen voorafgaand aan de operatie.

Het Fit4Surgery programma is ontwikkeld door het Radboud UMC maar wordt inmiddels ook door andere ziekenhuis ingezet.

1Waarom Fit4Surgery?

Vaak wordt gezegd dat een operatie hetzelfde effect heeft op het lichaam als een marathon of een zware bergetappe in de Tour de France. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. We geloven dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, hoe beter iemand de operatie uitkomt. Het programma vindt plaats voorafgaand aan de operatie en duurt minimaal 3 weken. Tijdens het programma volgen patiënten fysieke trainingen, eten ze gezondere en aanvullende voeding, ontvangen ze mentale begeleiding en begeleiding bij het stoppen met roken of drinken van alcohol. Dit wordt gecoördineerd vanuit het ziekenhuis. De fysieke training nemen wij op ons.

2Training bij Hofmans van Benthum

Het Fit4Surgery programma wordt gecoördineerd vanuit het ziekenhuis, waarbij wij de fysieke training op ons nemen. U krijgt een geprotocolleerd programma dat u drie keer per week komt uitvoeren onder begeleiding van een fysiotherapeut. De fysiotherapeut rapporteert aan het eind van het programma terug aan het ziekenhuis. Zij doen de begin- en eindmeting.

3Onze specialisten

De specialist bij Hofmans van Benthum op het gebied van Fit4Surgery is:

  • Joris Reijnen
4Vergoeding & verwijzing

In een aantal gevallen betaalt het Radboud UMC de trainingen die u met Fit4Surgery doet. Dit geldt niet voor alle indicaties of andere ziekenhuizen. In dat geval wordt er een beroep gedaan op uw aanvullende verzekering indien aanwezig. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

Na de operatie...

Het is belangrijk om goed de operatie in te gaan. Daarom is Fit4Surgery in het leven geroepen.

Echter is de periode ná de operatie minstens zo belangrijk. Ten slotte wil iedereen weer zo fit mogelijk worden. Het is daarom belangrijk dat de revalidatie niet wordt onderschat en goed wordt begeleid. Het is raadzaam om dit onder begeleiding van een (gespecialiseerde) fysiotherapeut te doen. Kijk bij alle klachten welke bij jou van toepassing is.