Beweeggroep voor kinderen

Wat is de beweeggroep voor kinderen?
De beweeggroep voor kinderen is een onderdeel van de kinderfysiotherapie. Deze groep richt zicht op kinderen in de leeftijdscategorie 8-18 jaar. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan de motorische vaardigheden. Ondanks dat er in kleine groepjes (maximaal vijf kinderen) geoefend wordt, heeft elk kind een persoonlijk behandelplan en behandeldoel. Deze worden van tevoren individueel opgesteld na een screening en onderzoek door de kinderfysiotherapeute.

Wanneer de beweeggroep?
Heeft u het idee dat uw kind motorisch niet goed kan meekomen met leeftijdsgenootjes? Dan is de beweeggroep voor kinderen misschien wel iets voor uw kind. In sommige gevallen komt motorische achterstand naar voren in een gesprek met de leerkracht, maar vaak merkt u dit probleem als ouder zelf ook. Twijfelt u, dan kunt u altijd een screening en onderzoek laten plaatsvinden bij de kinderfysiotherapeute.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk
Bij Hofmans van Benthum zijn Marieke van Gelder en Lyanne van de Sanden de kinderfysiotherapeutes. Zij screenen de kinderen die zich aanmelden voor de beweeggroep en stellen vervolgens samen met de kinderen en hun ouders een plan op. Op vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur komt deze groep bijeen.

Vergoeding & verwijzing
Voor de beweeggroep heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Kinderen tot achttien jaar zijn verzekerd via uw basisverzekering. Zij mogen per indicatie achttien keer behandeld worden. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. U fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

‹ Terug