Beweeggroep voor kinderen

In het kader van Zorg & Preventie bieden wij kinderen hulp bij bewegen. De beweeggroep voor kinderen is een onderdeel van de kinderfysiotherapie. Deze groep richt zicht op kinderen in de leeftijdscategorie 10-18 jaar. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan de motorische vaardigheden. Ondanks dat er in kleine groepjes (maximaal vijf kinderen) geoefend wordt, heeft elk kind een persoonlijk behandelplan en behandeldoel. Deze worden van tevoren individueel opgesteld na een screening en onderzoek door de kinderfysiotherapeute.

1Kom je in aanmerking voor de beweeggroep voor kinderen?

Heeft u het idee dat uw kind motorisch niet goed kan meekomen met leeftijdsgenootjes? Dan is de beweeggroep voor kinderen misschien wel iets voor uw kind. In sommige gevallen komt motorische achterstand naar voren in een gesprek met de leerkracht, maar vaak merkt u dit probleem als ouder zelf ook. Twijfelt u, dan kunt u altijd een screening en onderzoek laten plaatsvinden bij de kinderfysiotherapeut.

2Kinderfysiotherapie bij Hofmans van Benthum

Bij Hofmans van Benthum werken Marieke van Gelder en Lyanne van de Sanden als kinderfysiotherapeuten. Zij beoordelen de kinderen die zich inschrijven voor de beweeggroep en stellen vervolgens in overleg met de kinderen en hun ouders een plan op. SportVitJunior vindt plaats op vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur.

3Multidisciplinaire samenwerkingen

Indien gewenst of nodig zijn de lijntjes met de diëtist kort. Ook extern wordt er meegedacht over multidisciplinaire samenwerkingen. De hulpvraag kan bijvoorbeeld ook vanuit de school komen.

SportVitJunior

Wil je jonge adolesent naar de sportschool maar vind je dit nog te vroeg? Dan is SportVitJunior wellicht iets voor hem of haar. 

Bij SportVitJunior wordt er onder begeleiding van een fysiotherapeut of FitCoach zelfstandig gesport. 

Kijk bij SportVitJunior voor meer informatie.