Bewegen bij hart en vaatziekten

Voor mensen die een hartinfarct achter de rug hebben, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie hebben ondergaan en graag actiever willen zijn, biedt Hofmans van Benthum een speciaal trainingsprogramma. U ontdekt samen met uw fysiotherapeut hoe u gezond en verantwoord kunt bewegen.

1Waarom trainen bij hart en vaatziekten?

Heeft u een hartaandoening? Dan heeft uw huisarts of specialist waarschijnlijk wel verteld hoe belangrijk voldoende beweging voor u is. Bewegen is dé manier om hart- en vaatziekten tegen te gaan. Zonder beweging treden klachten eerder op en nemen uw mogelijkheden tot lichamelijke activiteiten steeds verder af. Wist u dat dertig minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?

2Wat levert bewegen bij hart- en vaatziekten op?

Een actievere levensstijl levert u veel op. U krijgt een betere conditie en u voelt zich fitter. U weet hoe u verantwoord kunt bewegen en daardoor voelt u zich zekerder.

3Training bij Hofmans van Benthum

De fysiotherapeut van Hofmans van Benthum neemt met u een vragenlijst door en doet een lichamelijk onderzoek. Aan de hand van deze gegevens en in overleg met u bepaalt hij wat de behandeldoelen zijn: waar gaat u tijdens de therapie aan werken? Daarna stelt hij een trainingsprogramma op. U oefent onder meer om uw algemene fitheid en uithoudingsvermogen te verbeteren. Samen bekijkt u hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven kunt inpassen.

4Multidisciplinaire samenwerkingen

Bij Hofmans van Benthum staat multidisciplinaire samenwerking hoog in het vaandel. Bij hart en vaatziekten kan het zeer waardevol zijn voor u dat er een samenwerking plaatsvindt tussen fysiotherapeut en diëtist. Door multidisciplinaire samenwerking tussen een diëtist en een fysiotherapeut bij hart- en vaatziekten kunnen zij een uitgebreider en effectiever behandelplan ontwikkelen dat zich richt op zowel voeding als lichaamsbeweging, twee essentiële componenten voor de gezondheid van het hart en het voorkomen van complicaties bij hart- en vaatziekten.

5Vergoeding & verwijzing

Bij hart- en vaatziekten heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

Diëtetiek als aanvulling

Wanneer u aan uw vitaliteit en leefstijl wilt werken, is diëtetiek wellicht een mooie aanvulling. Door uw voeding aan te passen, kunt u gezonder aan uw andere doelen werken.

Diëtetiek zit in de basisverzekering.