Kinderdiëtetiek

Kinderdiëtetiek is gericht op voedingsbehoeften en –problemen van kinderen, vanaf de geboorte tot 18 jaar. Kinderen hebben andere voedingsbehoeften vanwege hun snelle groei en ontwikkeling, waardoor het enorm van belang is om specifieke aandacht te besteden aan de voeding. Maar ook richt de kinderdiëtist voedings- en dieetadvisering op zwangeren. Dit omvat onder andere groei en ontwikkeling, speciale diëten vanwege allergieën of intoleranties, voedingsproblemen en de preventie van chronische ziekten zoals overgewicht. 

De kinderdiëtist kan daarnaast ook de ouders helpen door te begeleiden bij het creëren van een gezonde voedingsomgeving in de thuissituatie. 

1Wanneer kinderdiëtetiek?

U kunt een afspraak maken bij de kinderdiëtist wanneer het kind een probleem heeft met voeding, groei of als er specifieke voedingsbehoeftes zijn. Voorbeelden van situaties waarin de kinderdiëtist betrokken kan worden zijn bij groei- of gewichtsproblemen. De kinderdiëtist kan helpen bij voeding en zwangerschap, voeding van de moeder, kunstvoeding en flesvoeding, advies over gezonde voeding voor kinderen, vragen over groei en gewicht (zowel over- als ondergewicht), voedings- of eetproblemen zoals het niet kunnen of willen eten van bepaalde voeding, problemen met de ontlasting, voedselallergieën/-intoleranties, coeliakie en lactose-intolerantie.

2Kinderdiëtist bij Hofmans van Benthum

Wij erkennen het belang van voeding bij de groei en ontwikkeling van kinderen.

Onze kinderdiëtiste Demi van Gaal heeft naast haar HBO-opleiding Voeding en diëtetiek de scholing voor kinderdiëtist met succes afgerond. De diëtist is tevens een onderdeel van ons KidsVit programma waarin voedingsadvies wordt gegeven.

De kinderdiëtist beschikt daarnaast over een ruimte welke ingericht is om kinderen te ontvangen.

3Onze specialisten

De specialist bij Hofmans van Benthum op het gebied van diëtetiek is:

  • Demi van Gaal

4Multidisciplinaire samenwerking

De kinderdiëtist zal binnen Hofmans van Benthum voornamelijk samenwerken met de kinderfysiotherapeut. Maar ook zal er wanneer nodig contact worden gezocht met andere kind-professionals, denk hierbij aan de kinderarts of het consultatiebureau.

5Vergoeding & verwijzing

Voor diëtetiek heeft u, net zoals bij fysiotherapie, geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Bij dieetadvisering tot 18 jaar heeft u recht op drie uur per jaar vanuit uw basisverzekering. In de meeste gevallen wordt eerst het eigen risico aangesproken. Het kan zijn dat u naast uw basisvergoeding ook recht heeft op een extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Doe hiervoor navraag bij uw verzekering.

Tijdens het intakegesprek voert uw diëtist eerst een korte screening uit, waaruit blijkt of het verstandig is om de behandeling te starten zonder tussenkomst van een arts. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Dit zal uw diëtiste dan aangeven.

Bent u niet aanvullend verzekerd of is uw vergoeding voor diëtetiek dit jaar verbruikt, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. Kosten daarvoor kunt u hier vinden.

Beweeggroep voor kinderen

Gewichtsaanpassingen gaan vaak gepaard met bewegen. Dit is iets wat zowel volwassenen als kinderen steeds minder doen. 

Hiervoor hebben wij een beweeggroep voor kinderen. Hier leggen de kinderen een basis voor hun motorische ontwikkeling onder leiding van een kinderfysiotherapeut.