Sportdiëtetiek

Sportdiëtetiek richt zich op het optimalieren van voeding en voedingsgewoonten om sportprestaties te verbeteren, het herstel te versnellen en de algehele gezondheid van de sporter te verbeteren.  

Sportdiëtetiek en revalidatie zijn twee gebieden die elkaar kunnen overlappen, vooral bij sporters die herstellen van blessures of operaties. De diëtist speelt een belangrijke rol in het ondersteunen bij het herstelproces van de geblesseerde sporter door middel van voedingsadvies en – begeleiding gericht op het bevorderen van snel en effectief herstel.  

1Waarom is voeding bij sport belangrijk?

Voeding speelt een belangrijke rol in de sport. Zo levert voeding de brandstof die nodig is om te kunnen sporten. Een passende voeding zorgt voor voldoende energie om optimale prestatie te kunnen leveren tijdens trainingen en wedstrijden. Daarnaast is voeding bij herstel ook een belangrijke factor. Sporten brengt vaak spierbeschadiging met zich mee, vooral bij intensieve trainingen. Voldoende voedingsstoffen zijn van belang voor spierherstel en –opbouw, zo kan het lichaam beter herstellen en sterker worden.

2Sportdiëtetiek bij Hofmans van Benthum

Wij erkennen het belang van voeding bij bewegen, revalideren en sporten. Voeding is een essentieel onderdeel voor de gezondheid, bij ziekte en het optimaal kunnen revalideren van bijvoorbeeld een kwetsuur of na een operatie. Het komt daarom geregeld voor dat de (sport)fysiotherapeut de diëtist inschakelt om voeding als onderdeel van het hersteltraject in te zetten. Onze diëtiste Demi van Gaal kan uw vragen over sportvoeding beantwoorden en is tevens onderdeel binnen ons FysioVit – Leefstijlprogramma waarin voedingsadvies wordt gegeven.

3Onze specialisten

De specialist bij Hofmans van Benthum op het gebied van diëtetiek is:

  • Demi van Gaal

4Multidisciplinaire samenwerking

Een multidisciplinaire samenwerking tussen de diëtist en andere zorgverleners is van belang, zo kunnen alle aspecten van de gezondheid zo goed mogelijk worden opgepakt. Door samenwerking met de (sport)fysiotherapeut kan er na blessure of operatie een optimaal voedingsplan worden ontwikkeld dat rekening houdt met de herstelbehoeften.

5Vergoeding & verwijzing

Voor diëtetiek heeft u, net zoals bij fysiotherapie, geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Bij dieetadvisering heeft u recht op drie uur per jaar vanuit uw basisverzekering. In de meeste gevallen wordt eerst het eigen risico aangesproken. Het kan zijn dat u naast uw basisvergoeding ook recht heeft op een extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Doe hiervoor navraag bij uw verzekering.

Tijdens uw intakegesprek voert uw diëtist eerst een korte screening uit, waaruit blijkt of het verstandig is om de behandeling te starten zonder tussenkomt van een arts. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw diëtiste zal dit dan aangeven.

Bent u niet aanvullend verzekerd of is uw vergoeding voor diëtetiek dit jaar verbruikt, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

Samenwerking met sportfysiotherapeuten

Sportfysiotherapie is een tak binnen de fysiotherapie die gespecialiseerd zijn in sporters en sportblessures

De revalidatie van sportblessures gaat vaak in samenwerking met de diëtist.