Training bij diabetes

Bewegen is gezond, vooral voor mensen met diabetes. Het is belangrijk dat u in beweging blijft, ook al vreest u misschien een hypo tijdens het sporten of lukt het niet altijd om uw glucose op peil te houden. Bewegen kan juist klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien helpt bewegen u een gezond gewicht te bereiken of te behouden. Dat maakt de kans op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen kleiner. 

Hofmans van Benthum biedt een speciaal trainingsprogramma voor mensen met diabetes mellitus type 2. Het doel van het programma is u te helpen actiever te leven.

1Wat levert training bij diabetes op?

Een actieve levensstijl zorgt ervoor dat uw conditie verbetert en dat u gemakkelijker beweegt. Bovendien krijgt u controle over uw bloedglucosewaarde tijdens het bewegen. Dat alles zorgt dat uw kwaliteit van leven stijgt.

2Training bij Hofmans van Benthum

De fysiotherapeut van Hofmans van Benthum neemt met u een vragenlijst door en doet een lichamelijk onderzoek. Met deze gegevens en in overleg met u bepaalt hij wat de behandeldoelen zijn: waar gaat u tijdens de therapie aan werken? Daarna stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op.

U oefent onder meer om uw algemene fitheid en uithoudingsvermogen te verbeteren. Samen bekijkt u hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven kunt inpassen.

3Onze specialisten

De specialisten bij Hofmans van Benthum op het gebied van diabetestraining zijn:

  • Shardi Duijf
  • Nami Hekerman
4Vergoeding & verwijzing

Voor de behandeling van diabetes heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

Passend voedingsplan

Voeding is een belangrijk aspect bij diabetespatiënten. Om de suikers goed onder controle te houden draagt een goed en passend voedingspatroon bij aan jouw vitaliteit en leefstijl

De diëtist kan hierbij helpen. Diëtetiek zit in de basisverzekering.