Manuele therapie

Wat is manuele therapie?
Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het doel van manuele therapie is de bewegelijkheid van de gewrichten te optimaliseren. Als uw gewrichten in de rug, de nek of ergens anders in uw lichaam klachten geven, dan is manuele therapie vaak de meest geschikte vorm van fysiotherapie. Uw gewrichten behoren bewegelijk te zijn. Door allerlei oorzaken kan die bewegelijkheid aangetast worden. Bij manuele therapie worden de gewrichten met minimale kracht maar met maximale snelheid ten opzichte van elkaar bewogen. U voelt dat wel, maar het doet geen pijn. In enkele ogenblikken bewegen de gewrichten weer goed.

Wanneer manuele therapie?
Wanneer een gewricht niet optimaal beweegt, is manuele therapie zinvol en effectief. Zij kan bij vrijwel alle gewrichten toegepast worden. Vaak wordt de manueeltherapeut ingezet bij rugklachten, nekklachten of schouderklachten. De behandelend fysiotherapeut maakt voor u de inschatting of manuele therapie zinvol kan zijn.

Hofmans van Benthum | FysioCuijk
Op alle locaties van Hofmans van Benthum zijn manueeltherapeuten aanwezig.

Vergoeding & verwijzing
Voor manuele therapie heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt. Soms zitten er restricties m.b.t. manuele therapie in uw aanvullende verzekering. Dit verschilt per pakket. Raadpleeg uw verzekering voor meer informatie. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug