Kinderfysiotherapie

Wat kan de kinderfysiotherapeute betekenen?
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Sommige kinderen kunnen echter ondersteuning gebruiken, soms omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, soms om hen te helpen zo goed mogelijk met een beperking om te gaan. Met onderzoeken en testen stelt de kinderfysiotherapeute vast of er sprake is van afwijkingen of achterstand in de ontwikkeling. Vervolgens helpt ze deze kinderen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk vraagt ieder kind een andere aanpak, alleen al omdat ieder kind uniek is in zijn groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeute betrekt ouders actief bij het behandelproces. En als dat nodig is, schakelt ze ook anderen in, bijvoorbeeld leerkrachten van school.

Wanneer kinderfysiotherapie?
Er zijn veel  indicaties voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in de motoriek van kinderen tussen 0 en 18 jaar, dus ook in die van zuigelingen.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

  • voorkeurshouding (bij zuigelingen)
  • afgeplat of scheef hoofd/plagiocephalie (bij zuigelingen)
  • schedelmeting (PCM)
  • schrijfproblematiek (motoriek en pengreep)
  • verminderde motorische ontwikkeling
  • overgewicht
  • sensorische informatieverwerking (zintuiglijke prikkelverwerking)
  • babymassage
  • schoenadvies

Hofmans van Benthum | FysioCuijk 
Bij Hofmans van Benthum bestaat het kinderfysiotherapeutenteam uit Marieke van Gelder en Lyanne van de Sanden. Samen zijn zij actief op de praktijk, maar ook daarbuiten. Zo organiseren zij een beweegroep, werken zij samen met  verschillende basisscholen om bijvoorbeeld de schrijfmotoriek te begeleiden en komen zij bij u aan huis indien geïndiceerd.

Twijfelt u of uw kind fysiotherapie nodig heeft? U kunt uw kind altijd motorisch laten screenen. Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar bestaat de mogelijkheid om dat aan huis te doen.

Vergoeding & verwijzing
Kinderfysiotherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket. Per indicatie krijgen zij 18 behandelingen vergoed. Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug