Bewegen bij hart- en vaatziekten

Waarom bewegen bij hart- en vaatziekten?
Heeft u een hartaandoening? Dan heeft uw huisarts of specialist waarschijnlijk wel verteld hoe belangrijk voldoende beweging voor u is. Bewegen is dé manier om hart- en vaatziekten tegen te gaan. Zonder beweging treden klachten eerder op en nemen uw mogelijkheden tot lichamelijke activiteiten steeds verder af. Wist u dat dertig minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?

Voor mensen die een hartinfarct achter de rug hebben, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie hebben ondergaan en graag actiever willen zijn, biedt Hofmans van Benthum een speciaal trainingsprogramma. U ontdekt samen met uw fysiotherapeut hoe u gezond en verantwoord kunt bewegen.

Wat levert bewegen bij hart- en vaatziekten op?
Een actievere levensstijl levert u veel op. U krijgt een betere conditie en u voelt zich fitter. U weet hoe u verantwoord kunt bewegen en daardoor voelt u zich zekerder.

Waaruit bestaat bewegen bij hart- en vaatziekten?
De fysiotherapeut van Hofmans van Benthum neemt met u een vragenlijst door en doet een lichamelijk onderzoek. Aan de hand van deze gegevens en in overleg met u bepaalt hij wat de behandeldoelen zijn: waar gaat u tijdens de therapie aan werken? Daarna stelt hij een trainingsprogramma op. U oefent onder meer om uw algemene fitheid en uithoudingsvermogen te verbeteren. Samen bekijkt u hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven kunt inpassen.

Vergoeding & verwijzing
Bij hart- en vaatziekten heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling valt buiten het basispakket, maar wordt wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u daarover beschikt.
Bij sommige indicaties is er toch een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut zal dit dan aangeven.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan krijgt u een nota per post gestuurd die u zelf moet betalen. De kosten kunt u hier vinden.

‹ Terug